ikona pliku doc

Pediatria - materiały na zaliczenie notatki

II rok.Materiały na zaliczenie z pediatrii dla gr 8,cz.2z4


  950 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 950
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 114,50 kB.


ZAKAŻENIA SZPITALNE - DANE OGÓLNE I PODSTAWA PRAWNA
mgr Katarzyna Salik, mgr Anna Stodolak
REGULACJE PRAWNE W UNII EUROPEJSKIEJ
Decyzją z dnia 22 grudnia 1999 powołano europejskie centrum epidemiologiczne.
Zgodnie z tą decyzją zasady prowadzenia nadzoru mają charakter indywidualny w każdym z państw członkowskich, a nadzór nad poszczególnymi jednostkami chorobowymi powinien być dostosowany do ich charakterystyki i powinien uwzględniać względy ekonomiczne (porównywalne koszty nadzoru do jego efektywności). W prawie Unii Europejskiej stwierdza się jednak brak jednorodności w podejściu do problemu epidemiologii szpitalnej.
REGULACJE PRAWNE W POLSCE
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (D. U. Nr 126 poz.1384)
,,… kierownicy zakładów opieki zdrowotnej udzielających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych obowiązani są do:
postępowania przeciwdziałającego szerzeniu się zakażeń - przez opracowanie i wdrożenie procedur - w tym również kontrolę stosowanych metod
leczenia i antybiotykoterapii
      - oraz wprowadzenia systemu badań, identyfikacji i rejestracji szczepów bakteryjnych w celu oceny stanu zagrożenia hospitalizowanych pacjentów i skażenia środowiska….
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.03.2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń

Określa ono:
* sposób prowadzenia rejestrów zakażeń zakładowych,
* sposób sporządzania raportów o występowaniu tych zakażeń oraz wzory raportów,
* tryb przekazywania raportów.
Rejestry zawierają dane o występujących w zakładzie opieki zdrowotnej:
      1) zakażeniach zakładowych;
      2) drobnoustrojach chorobotwórczych o
szczególnej zjadliwości lub oporności wielolekowej,
zwanych ,,drobnoustrojami alarmowymi”.
ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ
Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych s
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 114,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!