ikona pliku doc

pedeutologia-wykład notatki

I. Pedeutologia jako nauka o nauczycielu. PEDEUTOLOGIA ? dział pedagogiki zajmujący się nauczycielem. Jest jedną z rozwijających się dynamicznie subdyscyplin pedagogiki i obejmuje m.in. badania nad: - cechami osobowości nauczyciela (wychowawcy) i wpływem tych cech na proces kształcenia i wychowania , - rolą społeczną nauczyciela (wychowawcy), oczekiwaniami społecznymi wobec nauczycieli, trudnością roli społecznej itp., -efektywnością kształcenia jako wynikiem pracy nauczyciela.


  796 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 796
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 120,00 kB.


I. Pedeutologia jako nauka o nauczycielu.
PEDEUTOLOGIA – dział pedagogiki zajmujący się nauczycielem. Jest jedną z rozwijających się dynamicznie subdyscyplin pedagogiki i obejmuje m.in. badania nad:
- cechami osobowości nauczyciela (wychowawcy) i wpływem tych cech na proces kształcenia i wychowania ,
- rolą społeczną nauczyciela (wychowawcy), oczekiwaniami społecznymi wobec nauczycieli, trudnością roli społecznej itp.,
-efektywnością kształcenia jako wynikiem pracy nauczyciela.
Termin pedeutologia wywodzi się greckich słów:1. pajdeutes – nauczyciel oraz 2. logos – wiedza, słowa.
Początki polskiej pedeutologii przypadają na pierwsze lata XX w., chociaż już w 1787 r. Grzegorz Piramowicz opublikował pracę pt.” Powinności nauczyciela w szkołach parafialnych”.Pierwszą pracę pedeutologiczną wydaną na ziemiach polskich jest ,,Projekt nauki o nauczycielu, czyli pedeutologii”Józefa Mirskiego. Mirski widział potrzebę określenia natury działania pedeutologii. Uważał, że wszystkie czynności n-la można sprowadzić do dwóch rodzajów działań: technicznych i twórczych.
Pierwsze czynności stanowią o tym, że kształcenie n-li jest podobne do kształcenia zawodowego, ale są i takie, które stanowią, że działania wychowawcze są pewnego rodzaju twórczością. Im bardziej zaś działanie wychowawcy ma charakter twórczy, tym bardziej wzrasta znaczenie jego osobowości.
Wincenty Okoń (Nowy Słownik Pedagogiczny).Współcześnie pedeutologię – definiuje się najczęściej następująco: jest to usamodzielniający się dział pedagogiki, którego przedmiotem są zagadnienia dotyczące nauczycieli, tj.: osobowość nauczyciela, dobór kandydatów do zawodu nauczycielskiego, kształcenie i doskonalenie nauczyciela oraz ich praca zawodowa.(W. Okoń –Nowy Słownik Pedagogiczny).
S.Krawcewicz- Encyklopedia pedagogiczna. Pedeutologia – to dział pedagogiki zajmujący się zagadnieniami zawodu nauczycielskiego, do pr
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 120,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!