plik doc

Wartości znaczące dla nauczyciela, a etyczne wymogi pełnienia roli za

Praca nauczyciela, jego powinności zawodowe i sposób ich wykonywania (a głównie ich podmiot – uczeń) niejako zwiększają pod pewnym względem roszczenia moralne, powodują wzrost wrażliwości na określone wartości moralne. Tylko nauczyciel świadomy ponoszonej osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje może skutecznie stawić czoła sytuacjom dydaktycznym i wychowawczym, jakie stwarza współczesna rzeczywistość szkolna. Rozwiązywanie wszelkich sytuacji zawodowych nie jest uzależnione od znajom...

plik odt

Po co pedagogom głęboka refleksja nad nauką, nad filozofią i pedagogik

Nauka o człowieku musi pozostać nieodmiennie wiedzą samego człowieka, jego wiedzą o sobie, o sobie samym (filozofia praktyczna Arystotelesa i jego hermeneutycznej postawy). Hermeneutyka jako filozofia praktyczna nie polega na zastosowaniu teorii praxis, ale jest doświadczeniem praxis samej, w tym pojęciu praxis - zawiera się pierwotna wspólna więź wszystkiego co razem ze sobą bytuje. Wszelkie rozumienie wiąże się z samorozumieniem, zależy od wiedzy o człowieku, musi ujmować przede wszystkim całą...

plik odt

Jaki powinien być wychowawca świetlicy?

Jedną z wielu funkcji szkoły jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej. Podstawową komórką, która realizuje tę funkcję, jest świetlica szkolna. Czyli jej zadaniem jest objęcie opieką i działaniami wychowawczymi dzieci, które są przed lub po lekcjach i czekają na swoich rodziców.
Jaki powinien być wychowawca świetlicy? Jedną z wielu funkcji szkoły jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej. Podstawową komórką, która realizuje tę funkcję, jest świetlica szkolna. Czyli jej zadaniem j...

plik doc

CZY WSPÓŁCZESNY NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA POWINIEN BYĆ ADAPTACYJNYM TECH

Jaki powinien być współczesny nauczyciel – wychowawca? Czy edukacja nauczycielska przejawia się najczęściej w jednokierunkowym wykształceniu specjalistycznym połączonym z namiastką wiedzy pedagogicznej, raczej bezkoncepcyjnej i wyraźnie niewystarczającej? Współczesny nauczyciel, zdaniem A. Kotusiewicz, powinien być szczególnie wrażliwy na metodę poznawania i metodę działania.
CZY WSPÓŁCZESNY NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA POWINIEN BYĆ ADAPTACYJNYM TECHNIKIEM, REFLEKSYJNYM PRAKTYKIEM CZY TRANSFORM...

plik odt

Hermeneutyka jako metodologia nauk rozumiejących i sztuka rozumienia.

Hermeneutyka - procedura dążąca do interpretacji tekstu, jego rozumienia (tekstem dla nauczyciela jest uczeń i świat w którym funkcjonuje myśl jego, dzieła i ślady naszej sensotwórczej działalności w świecie czyli wiedza).
Hermeneutyka jako metodologia nauk rozumiejących i sztuka rozumienia. Hermeneutyka - procedura dążąca do interpretacji tekstu, jego rozumienia (tekstem dla nauczyciela jest uczeń i świat w którym funkcjonuje myśl jego, dzieła i ślady naszej sensotwórczej działalności w ś...

plik docx

Recenzja książki \" Doskonalący się nauczyciel\"

recenzja książki

                                                                    Ewa Ścibor

Studia niestacjonarne II stopnia

                                                                            ...

plik doc

pedeutologia-wykład

I. Pedeutologia jako nauka o nauczycielu. PEDEUTOLOGIA ? dział pedagogiki zajmujący się nauczycielem. Jest jedną z rozwijających się dynamicznie subdyscyplin pedagogiki i obejmuje m.in. badania nad: - cechami osobowości nauczyciela (wychowawcy) i wpływem tych cech na proces kształcenia i wychowania , - rolą społeczną nauczyciela (wychowawcy), oczekiwaniami społecznymi wobec nauczycieli, trudnością roli społecznej itp., -efektywnością kształcenia jako wynikiem pracy nauczyciela.
I. Ped...