ikona pliku doc

Pedagogika (wykłady) notatki

Tematyka dotycząca: pedagogiki, socjalizacji, wychowania, kształcenia, rodziny i szkoły.


  283 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 283
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 70.50 kB.


PEDAGOGIKA
Pedagogika- nauka o wychowaniu u jedna z nauk o człowieku. Przedmiotem jej zainteresowań jest działalność wychowawcza mająca na celu wyposażenie całego społeczeństwa s przede wszystkim młodego pokolenia w wiedzę, sprawy ogólne i ogólne zainteresowania, systemy wartości, postawy i przekonania oraz przygotowanie do oddziaływania na własny rozwój.
Miejsce pedagogiki wśród nauk przyrodniczych i humanistycznych wypada na centrum pomiędzy nimi. Pedagogika częściowo należy do jednych i drugich, jest, bowiem co do swego charakteru nauką humanistyczną z podbudową przyrodniczą. Jest ona nauką humanistyczną przede wszystkim, dlatego, że wychowanie nie jest dziełem samej natury, lecz kultury społeczeństwa, po drugie, ponieważ zagadnienie celu I wartości jest decydujące w wychowaniu, a nie jego strona przyrodnicza. Stanowi ona siłę napędową rozwoju człowieka, która ulega jednak uspołecznieniu i ukulturalnieniu jako podstawie człowieczeństwa. Dlatego też od starożytności słusznie widzi się w wychowaniu edukację, czyli wyprowadzenie dziecka ze stanu natury i barbarzyństwa do stanu kultury.
Pedagogika specjalna- zajmuje się wychowaniem i nauczaniem osób odbiegłych od norm psychicznych i społecznych w stopniu utrudniającym prawidłowy rozwój i współżycie w środowisku społecznym (zajmuje się osobami odbiegającymi od normy). Cechy normalne to cechy przeciętne.
Pedagogika opiekuńcza- dział pedagogiki społecznej, zajmujący się takimi sytuacjami, które wymagają udzielenia pomocy dzieciom pozostającym w niekorzystnych warunkach bytowych, dotkniętych zdarzeniami losowymi, nie mogących własnymi siłami dać sobie rady w życiu. Ped. op. bada działalność instytucji opieki całkowitej i częściowej a także organizacji społecznych organizujących różne formy pomocy dla dzieci i młodzieży.
Pedagogika społeczna dział ped.  zajmujący się badaniem warunków środowiskowych, wywierającyc
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 70.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!