ikona pliku doc

Pedagogika współczesna notatki

Pedagogika współczesna


  275 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 275
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 333.50 kB.


II. Założenia systemu chrześcijańskiego
Wychowanie chrześcijańskie rozwijające się ok. 2000 lat, stało się aż do czasów nowożytnych podstawą tradycji wychowania europejskiego w ogóle, dlatego też powinno być dobrze poznane, aby zrozumieć, dlaczego jest często atakowane przez inne systemy. Człowiek wierzący stawia sobie za cel pełne, chrześcijańskie wychowanie, gdyż przyjął tę prawdę o człowieku i o jego życiowym powołaniu, której nauczył go Jezus Chrystus i która zawarta jest w Ewangelii, a Kościół od ponad dwóch tysięcy lat ją realizuje, „aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4).
Wychowanie chrześcijańskie korzysta z osiągnięć świeckiej teorii wychowania. Nauki humanistyczne, które w ostatnich czasach osiągnęły wyjątkowy stopień rozwoju, pomagają w coraz lepszym poznaniu człowieka i rzeczywistości. Z nauk świeckich zwłaszcza psychologia dostarcza dużo wiedzy o człowieku. Współczesne dokumenty Kościoła zalecają jednak ostrożność w korzystaniu ze świeckich propozycji wychowawczych. Trzeba znać zarówno filozoficzne podstawy głoszonych poglądów, jak i wychowawcze skutki prezentowanych rozwiązań. U podstaw każdej teorii wychowania leży określona koncepcja rzeczywistości, świata i człowieka, dlatego najpierw poznamy podstawę światopoglądową chrześcijańskiego systemu wychowania.
1. Podstawa światopoglądowa
Światopogląd jest interpretacją człowieka i otaczającego go świata, ich genezy, natury i sensu. Pluralizm światopoglądowy wynika z odmiennych poglądów w zakresie problematyki: Boga i religii (wyróżnia się teizm, deizm, agnostycyzm, ateizm), człowieka (personalizm i materializm odmiennie interpretują jego naturę, genezę i cel życia) i wartości (inne priorytety aksjologiczne przyjmują ludzie o postawach etyczno – religijnych, prospołecznych, egocentrycznych, estetyzujących, hedonistycznych itp.)
Podstawę światopogląd
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 333.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!