plik odt

Model technologicznyModel technologiczny
Wiedza naukowa jest obiektywna;
Wiadomości przekazywane uczniom mają zobiektywizowane znaczenie;
„Całokształt wiadomości z dziedziny nauki, techniki,
kultury, sztuki oraz praktyki społecznej przewidziany do opanowania”;
Zadania nauczyciela dorosłych:
Nauczyciel w centrum uwagi,
Wyposaża uczących się dorosłych w obiektywny obraz świata,

wlewanie przez lejek
...

plik odt

Miejsce pedagogiki wśród naukKryterium Podziału:
Rozważania nad miejscem Pedagogiki wsród nauk należy rozpoczać od kryterium podziału tychże nauk, tak aby w sposób naturalny umiejscowić w poszczególnych rodzajach nauk Pedagogikę.
Generalnie mówimy i 3 podstawowych kryteriach MPZ
Nauka klasyfikowana jest ze względy na
Metody badań,
Przedmiot badań i
Zadania jakie realizuje.
Kryterium podziału nauk:
Ped...

plik docx

rozwój człowieka

rozwój człowieka

ROZWÓJ CZŁOWIEKA

1. Pojęcie rozwoju:

Rozwój są to zmiany zachodzące w rozwoju człowieka mają wyraźnie określony kierunek, prowadzący do coraz lepszej regulacji stosunków jednostki ludzkiej z otoczeniem. Zmiany te mają charakter postępowej w sferach fizycznych i psych...

plik docx

Pedagogika ogólna

Pedagogika ogólna

10. Podmiotowość  

Podmiotowość określa się jakie wewnętrzne źródło wszelkiej przyczynowości. Oznacza to, że podmiot nie jest zdeterminowany w swoich działaniach, lecz że wypływają one wprost od niego, z jego wnętrza i że ma on wpływ na zdarzenia. Podmiotowość pojawia się tam gdzie jest mowa o wolności, nie ma...

plik docx

koncepcja wychowania

pedagogika ogolna

Koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II w swym nauczaniu wskazywał, iż najistotniejszym środowiskiem wychowania dla dziecka jest rodzina. Rodzina powinna być też wspierana w swym wychowawczym działaniu przez inne instytucje wychowawcze takie jak szkoła. Ojciec Święty wskazuje, iż wychowanie należy rozpatrywać w kategoriac...

plik doc

myślenie pedagogiczne

„Myśleć pedagogicznie czy myśleć pedagogiką to nic innego, jak mówić o tym o czym się myśli, a że myśli się o tym, co dla mówiącego jest z jakichś względów ważne, to „myślenie jak pedagog” jest skierowaniem naszej uwagi na to, co jest dla nas istotne ze względu na pedagogikę czy pedagogiczność czegoś”. „Myślenie jest procesem mentalnym, subiektywnym, a tym samym niedostępnym innym ludziom. Każdy z nas ma świadomość własnych myśli, ale zarazem ma możliwość ich skrywania przed innymi. Myślenie je...