plik odt

Konspekt zajęć, edukacja wczesnoszkolna i przedzkolna

Przykładowy konspekt lekcji dla klasy I-III, Lekcja patriotyczna.

Konspekt zajęć
Temat:
Polska - nasza Ojczyzna
Realizacja: trzy jednostki lekcyjne
Klasa: III
Metody:
słowna ( rozmowa, pogadanka, objaśnienie)
grupowa
aktywizująca (“Burza Mózgów”)
praktyczna (praca z mapą, praca z tekstem źródłowym)
ruchowa
plastyczna
Formy:
grupowa
indywidualna
Środki dydaktyczn...

plik doc

Zagadnienia ze specjalizacji na obrone


1.Metody nauki czytania Metoda barwno-dźwiękowa H. Metery Helena Metera wydzieliła dwa okresy nauki czytania. Pierwszy, przed- literowy, w którym następuje poznanie dźwiękowej budowy wyrazów i drugi, przeznaczony na opanowanie zapisu graficznego poszczególnych dźwięków-liter oraz właściwą naukę czytania. Autorka podkreśla znaczenie dobrej znajomości struktury dźwiękowej wyrazów dla rozumienia czytanego przez dziecko tekstu. H. Metera przyjęła założenie o wykorzystaniu innych analizato...

plik doc

dziecko zwane niczym

książka porusza problem dziecka odrzuconego przez rodziców, pozostawionego samemu sobie
Dave Pelzer Dziecko zwane "niczym" - czyli dziecięca wola przetrwania Tytul oryginału: A CHILD CALLED "IT" Copyright (c) 1995 Dave Pelzer Published under arrangement with HEALTH COMMUNICATIONS INC., Deerfield Beach, Florida, U.S.A. Ali rights reserved Projekt okładki: Anna Troszczyńska Redakcja: Lucyna Łuczyńska Redakcja techniczna: Anna Troszczyńska Korekta: Agata Mickiewicz Łamanie: Anna...