plik docx

przykład lekcji według taksonomii Blooma


Należy przygotować ćwiczenie na wybrany poziom edukacyjny zgodnie z podaną koncepcją: 1. Nazwisko i imię autorów: 2. Przedmiot/kierunek/rok studiów: 3. Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa/ gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna ……………………… ………………………. gimnazjum 4. Temat/nazwa ćwiczenia: Serce roście…., czyli….korzystaj z życia – analiza i interpretacja wiersza z wykorzystaniem karty pracy 5. Cel ćwiczenia: Jakie umiejętności uczeń kształtuje, rozwija, sprawdza, bada, itp....

plik odt

Konspekt zajęć, edukacja wczesnoszkolna i przedzkolna

Przykładowy konspekt lekcji dla klasy I-III, Lekcja patriotyczna.

Konspekt zajęć
Temat:
Polska - nasza Ojczyzna
Realizacja: trzy jednostki lekcyjne
Klasa: III
Metody:
słowna ( rozmowa, pogadanka, objaśnienie)
grupowa
aktywizująca (“Burza Mózgów”)
praktyczna (praca z mapą, praca z tekstem źródłowym)
ruchowa
plastyczna
Formy:
grupowa
indywidualna
Środki dydaktyczn...

plik doc

Zagadnienia ze specjalizacji na obrone


1.Metody nauki czytania Metoda barwno-dźwiękowa H. Metery Helena Metera wydzieliła dwa okresy nauki czytania. Pierwszy, przed- literowy, w którym następuje poznanie dźwiękowej budowy wyrazów i drugi, przeznaczony na opanowanie zapisu graficznego poszczególnych dźwięków-liter oraz właściwą naukę czytania. Autorka podkreśla znaczenie dobrej znajomości struktury dźwiękowej wyrazów dla rozumienia czytanego przez dziecko tekstu. H. Metera przyjęła założenie o wykorzystaniu innych analizato...

plik doc

dziecko zwane niczym

książka porusza problem dziecka odrzuconego przez rodziców, pozostawionego samemu sobie
Dave Pelzer Dziecko zwane "niczym" - czyli dziecięca wola przetrwania Tytul oryginału: A CHILD CALLED "IT" Copyright (c) 1995 Dave Pelzer Published under arrangement with HEALTH COMMUNICATIONS INC., Deerfield Beach, Florida, U.S.A. Ali rights reserved Projekt okładki: Anna Troszczyńska Redakcja: Lucyna Łuczyńska Redakcja techniczna: Anna Troszczyńska Korekta: Agata Mickiewicz Łamanie: Anna...