plik rtf

kalkulator emisji

Przyklad kalkulatora emisji co2 oraz refleksje
Aleksandra Nickel Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna , grupa I . Wynik : 5,15ton CO2/rok budowa i utrzymanie : 0.06. ogrzewanie:0.09 ciepła woda:0.20 klimatyzacja:0.00 spalanie paliwa : 2.87 produkcja samochodów: 0.47 publiczny :00.00 przeloty :00.00 żywnosc : 0.41 konsumpcja: 0.34 elektrycznośc : 0.01 wylesianie: 00.00 ogólnospołeczne : 0.61 Refleksje. Na początku, gdy weszlam na strone nie widzialam w jaki sposob będzie...

plik doc

Monografia cyfry 4

Monografia cyfry 4 dla szkoly podstawowej
Zajęcia w klasie I Temat: Monografia liczby 4 – nauka pisania liczby. Cele operacyjne: Uczeń:       rozumie pojęcie liczby 4 we wszystkich jej aspektach,       tworzy zbiory czteroelementowe i przelicza je w zakresie 4,       używa liczebników porządkowych do określania kolejności przedmiotów,       posługuje się jednostką miarową przy mierzeniu długości i szerokości wybranych pr...

plik doc

Monografia cyfry 4

Monografia cyfry 4 dla szkoly podstawowej
Zajęcia w klasie I Temat: Monografia liczby 4 – nauka pisania liczby. Cele operacyjne: Uczeń:       rozumie pojęcie liczby 4 we wszystkich jej aspektach,       tworzy zbiory czteroelementowe i przelicza je w zakresie 4,       używa liczebników porządkowych do określania kolejności przedmiotów,       posługuje się jednostką miarową przy mierzeniu długości i szerokości wybranych pr...

plik pdf

pedeutologia kwiatkowska

pedeutologia kwiatkowska książka
H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008 ISBN 978-83-60501-27-6, © by WAiP 2008 Wydawcy: Iwona Zarzycka, Bożenna Żółtowska Redaktor: Mieczysława Decewicz Opracowanie typograficzne serii: Marek Stańczyk Projekt okładki i stron tytułowych: Wojciech Stukonis Fotografia na okładce: archiwum Autorki Indeks osób: Zdzisława Ziembińska ISBN 978-83-60501-27-6 © Copyright by Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2008 Wydawnictwa Akademickie i Profesj...

plik pdf

Pedeutologia Kwiatkowska

Henryka Kwiatkowska pedeutologia książka
H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008 ISBN 978-83-60501-27-6, © by WAiP 2008 Wydawcy: Iwona Zarzycka, Bożenna Żółtowska Redaktor: Mieczysława Decewicz Opracowanie typograficzne serii: Marek Stańczyk Projekt okładki i stron tytułowych: Wojciech Stukonis Fotografia na okładce: archiwum Autorki Indeks osób: Zdzisława Ziembińska ISBN 978-83-60501-27-6 © Copyright by Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2008 Wydawnictwa Akademickie i...

plik doc

dojrzałość szkolna

definicja dojrzałości szkolnej, kryteria, wskaźniki, narzędzia pomiaru dojrzałości szkolnej
Dojrzałość szkolna Jak ważne jest to zagadnienie świadczy m.in. fakt wprowadzenia zmian w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z postanowieniem art.14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) od 1 września 2004r. dzieci sześcioletnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w sz...

plik doc

Konspekt plastyka frotaż

Scenariusz lekcji plastyki w kl. 1 - 3 szkoły podstawowej
Scenariusz lekcji plastyki Temat: Moje zwierzątko Klasa: I Cele dydaktyczno wychowawcze:       podejmowanie próby wykonania zwierząt metodą frotażu przy użyciu narzędzi różniących się kształtem, wielkością i fakturą.       kształtowanie i rozwijanie wyobraźni       doskonalenie sprawności manualnej       kształtowanie pozytywnych postaw wobec zwierząt Technika:...