plik doc

Program wspomagania rozwoju dziecka z uzdolnieniami plastycznymi

Program wspomagania rozwoju dziecka z uzdolnieniami plastycznymi.
Program wspomagania rozwoju dziecka z uzdolnieniami plastycznymi Analiza uzdolnień plastycznych Formy wspomagania uzdolnień plastycznych Wstęp: Program ma służyć do pracy z dzieckiem uzdolnionym plastycznie. Opracowany został w oparciu o system wartości wychowania z uwzględnieniem Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Głównym założeniem programu jest wspieranie dziecka uzdolnionego plastycznie. Uwzględnia on po...

plik doc

test Spionek

Test Spionek do badania m.in dojrzałości szkolnej - analizatora wzrokowego
      1       2       3       4       5       6       7       8       9       10                                       &nbs...

plik odt

Przykładowe lektury dla klas 4-6

mam nadzieję, że się to komuś przyda ;)
Paulina Bachurska Jagoda Kosiedowska EPIW Gr 3 III rok I stopień NST Lektury dla klas 4-6: 1. Łukasz Wierzbicki „Afryka Kazika” - to książka o miłości do ludzi i zwierząt, o dobroci i życzliwości, które zasiane hojną ręką powrócą w trudnych chwilach. Kazimierz Nowak to w tej książce przede wszystkim człowiek wiecznie zaciekawiony, przyglądający się z wielką uwagą przyrodzie, światu, ludziom. 2. Margery Williams „Aksamitny królik” - ta książka bar...

plik docx

inteligencja matematyczna

scenariusz zajęć

INTELIGENCJA MATEMATYCZNA

TEMAT ZABAWY „SZNUREK”                                                                                                                                                  

plik doc

Inicjacja literacka

Funkcje jakie pełni inicjacja literacka dziecka w wieku wczesnoszkolnym
44 funkcje i cele inicjacji literackiej dziecka Funkcje: - funkcja fatyczna (utrzymanie kontaktu, dziecko ma wiedzieć że ten czas czytania jest tylko jemu przeznaczony - f. ludyczna (zabawianie) dziecko może się bawić np. narysować coś po wysłuchaniu tekstu: a) funkcja dydaktyczna b) poznawcza c) autoteliczna- dostarczenie wzniesień artystycznych Przyjemność lektury zaistnieje jeśli zaistnieją poniższe potrzeby:...

plik docx

toksyczni rodzice

lll

  1.  Mit rodzica doskonałego -Rodzice bogowie - doskonały, stawia się na piedestale, jego zachowań nie można przewidzieć, jest dla dziecka wszystkim, nie znosi buntu, dziecko ma zakaz sprzeciwiania się woli , usprawiedliwia się używając zwrotu- to kształtuje charakter, uprawnieni do kierowania bo dali mu życie, traktują dziecko jak przedmiot, często dokonują osądu z własnego widzenia, co blokuje rozwój dz...

plik doc

trudności wychowawcze

Notatka opisuję przyczyny niepowodzeń i trudności dzieci w nauce
1. Przyczyny trudności wychowawczych można podzielić na trzy źródła:  I - tkwiące w środowisku rodzinnym, II - tkwiące w środowisku szkolnym,  III - tkwiące w uczniu. I - Tkwiące w środowisku rodzinnym.  a) Warunki materialne rodziny (niskie zarobki, bezrobocie, ciasnota mieszkaniowa, brud i niechlujstwo w mieszkaniu, więcej niż skromne jego urządzenie i wyposażenie). Badacze zwracają jednak uwagę, że nie same warunki maj...

plik rtf

rola nauczyciela w procesie edukacyjnym

rola nauczyciela w wychowaniu
Nauczyciel to osoba, która zarówno kiedyś jak i dzisiaj, realizuje dwie podstawowe idee: nauczania i wychowania, które należą do podstawowych funkcji szkoły. Zawód nauczycielski zawsze stwarzał możliwości pełnienia misji, które to poczucie misji jest do teraz jedną z cech przypisywanych nauczycielom zarówno przez nich samych jak i przez otoczenie. Każdy nauczyciel i wychowawca powinien być przekonany o swojej niezwykle szlachetnej i ważnej społecznej misji wych...

plik txt

podstawowe pojęcia i systemy pedagogiczne

asbvfajfbaf
Temat: Problematyka wychowania, funkcjonowanie nauczyciela oraz relacje wychowawcze na podstawie ksi¹¿ki pod tytu³em: "Kierunki rozwoju edukacji w zmieniaj¹cej siê przestrzeni spo³ecznej pod redakcj¹ profesor doktor habilitowanej Agaty Cudowskiej"       Wychowaniem mo¿na nazwaæ œwiadome oddzia³ywanie przez wychowawcê na wychowanka, maj¹ce na celu wytworzenie pewnej zmiany w jego osobowoœci. Zmiany te powinny obejmowaæ zarówno stronê poznawcz¹ jak i instrumentaln...