plik doc

kultura języka, semestr 1, rodzaje znaków

rodzaje znaków, teoria znaków, rodzaje słowników
Kultura języka Znaki w naszym życiu są wszechobecne. Jezyk, którym się posługujemy to zbiór znaków. Znaki służa nam do porozumiewania się z innymi ludźmi( i nie tylko), do komunikowania przekonań, wyrażania uczuć i informowania o przezyciach wolitywnych. Znaki służą nam do zdobywania wiedzy o świecie i do jej przekazywania. Teoria znaków to SEMIOTYKA ( dział językoznawstwa stanowiący naukę o systemach znakowych) System znaków- znaki, k...

plik doc

łamana

łamana mat wczesnoszkolna
      11 chorągiewek ustawiono w odstępach co 50 m, w linii prostej. W ten sposób zaznaczona została trasa wyścigu. Z ilu odcinków składa się ta trasa? Ile wynosi jej długość?       Pięciometrowe drewniane listewki należy pociąć na metrowe kawałki. Pojedyncze przecięcie zabiera 1 minutę. Czy na pocięcie 10 listewek wystarczy jedna godzina?       Przy drodze robotnicy wkopali w równych odstępach nowe słupy telefonicz...

plik doc

geometria

geometria def
Mierzenie długości       Marysia mierzyła różne osoby i przedmioty. Przekreśl te wyniki pomiarów, które na pewno są błędne. Długość mojego palca 85 cm. Długość tapczanu 2 m. Długość ręki mojego brata 67 cm Boki segregatora 31 cm i 28 cm Długość mojej stopy 2 cm Długość dłoni 1 m. Ułóż podobne zadanie zapisując wymiary przedmiotów mierzonych na podwórku.       Opowiedz, jakich jednostek używamy, aby określić:     &nbs...

plik doc

system rzymski zadania

system rzymski zad
Odczytaj       Zapisz LXXXVIII CMXXXIV DCLXXIV MCDXIII CCCXCIX CDXLIV MDCCLXVI 1973 2458 3736 1649 2867 3584 2395 Sprawdź poprawność zapisów 40 92 1130 37 409 1350 99 XXX XCII MLLXXX XXXVII DCIX MCCCL IC 490 999 49 45 499 400 300 XD IM IL VL ID CCCC CCD Używając każdej z podanych cyfr, co najmniej raz, zapisz liczbę jak największą oraz jak najmniejszą: a) I, V, X, L           &nbs...

plik doc

edukacja matematyczna

system rzymski
System rzymski I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 Reguły pisania i czytania liczb w systemie rzymskim:       Gdy cyfry w zapisie liczy występują w kolejności od największej do najmniejszej, to wartości cyfr dodajemy.       Gdy cyfra mniejsza poprzedza większa, to liczba odpowiadająca tym dwóm cyfrom jest równa ich różnicy.     &n...

plik odt

tydzień aktywności edukacyjnej dziecka w przedszkolu

tydzień aktywności edukacyjnej dziecka w przedszkolu
Tydzień aktywności edukacyjnej dzieci w przedszkolu Blok tematyczny Temat dnia Zabawa swobodna Zajęcia dydaktyczne Zajęcia na świeżym powietrzu Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne Jesień daje nam owoce i warzywa PONIEDZIAŁEK Jak powstaje sok? Zabawy swobodne dzieci w kącikach przyrody .Zabawy konstrukcyjne dzieci z wykorzystaniem wybranych elementów. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci -„Owoce w k...

plik odt

biomedyczne podstawy

rozwój człowieka od poczęcia do śmierci(bez porodu)
Od najstarszych dziejów rozwój człowieka był najbardziej zgłębianym tematem wielu psychologów i biologów. Dział ten zajmuje się przemianami jakie występują od momentu poczęcia aż do śmierci (ale takiej,która nastąpiła wskutek starości).Rozwój to szereg procesów,które prowadzą do przemiany struktur w organizmie .A zajmuje się tym nauka zwana ontogenezą.       Rozwój człowieka dzieli się na następujące etapy: A. etap...