plik docx

Proglam autorski

CO ZAWIERA, do czego jest potrzebny program autorski

Program autorski obejmuje zarówno działania twórcze jak i odtwórcze nauczyciela, efektem których jest realizacja wizji skutecznego procesu nauczania - uczenia się sprzyjającego rozwijaniu zainteresowań i potencjalnych możliwości zarówno nauczyciela jak i ucznia. Działania te polegają na modyfikowaniu i wzbogacaniu pedagogicznego doświadczenia (grupy) o nowe elementy oraz na rozwijaniu nowych wzorów zachowania. Program zatem na...

plik docx

Dziecko z zaburzeniamu

Analiza i synteza słuchowa. Bardzo niski poziom pamięci słuchowej słownej, niska synteza słuchowa słów. Obniżony w stosunku do wieku rozwój sprawności grafomotorycznej. Zauważone problemy: - trudności w zrozumieniu bardziej skomplikowanych poleceń słownych, - trudności w zapamiętaniu i powtórzeniu trudnych wyrazów i dłuższych wypowiedzi, - trudności w słuchowej analizie wyrazu, a więc jego podziale na głoski, sylaby oraz syntezie z tych elementów składowych całości, - trudności w zapis...

plik doc

Kara i nagroda

Nagrody i kary należą do jednych z ważniejszych metod wychowawczych. Pojęcia nagrody i kary w wychowaniu istnieją od bardzo dawna i mimo, że zmieniają się ich metody stosowania to nadal towarzyszą pracy pedagogicznej. W przeszłości metodę oddziaływania wychowawczego stanowiły przede wszystkim kary cielesne. Miały one na celu wychować człowieka posłusznego ustalonym normom społecznym.
KARA I NAGRODA JAKO METODY Pojęcie kary i nagrody w wychowaniu Kary i nagrody są środkami często stos...