ikona pliku doc

pedagogika twórczości notatki

pedagogika twórczości- najważniejsze informacje


  255 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 255
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 83.00 kB.


PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI-zajmuje się problematyką kształtowania zdolności twórczych w kontekście oddziaływań środowiskowych i wychowawczych.
Ma 3 podstawowe funkcje:
- opisowa
- wyjaśniająca
- pragmatyczna
 
OPISOWA- opis zjawisk z zakresu edukacyjnych uwarunkowań rozwoju kreatywności.
- Pedagodzy twórczości analizują i opisują przejawy aktywności twórczej dzieci.
- opisują działalność nauczycieli, którzy pobudzają określone zdolności
- omawiają strukturę i klimat panujący w tzw. twórczych szkołach
 
WYJAŚNIAJĄCA- wyjaśnia problemy związane z nauczaniem twórczości i rozwijania postaw twórczych. Opiera się na naukach empirycznych: psychologii i socjologii twórczości.
- wyjaśnia związek miedzy nagrodami , a wartością dzieł twórczych
- bada i wyjaśnia rolę rodziny we wczesnym rozwijaniu zdolności twórczych dzieci
- bada zagadnienia związane   z występowaniem barier szkolnych i ich wpływem na zanik twórczości u dzieci.
 
PRAGMATYCZNA- pedagodzy twórczości na podstawie badań empirycznych i własnego doświadczenia formułują i wdrażają do praktyki edukacyjnej programy związane z rozwojem kreatywności wychowanków.
- prowadzą badania na temat efektywności tych programów
- opracowują nowe metody i środki dydaktyczne, które pobudzają myślenie twórcze
 
CECHY DEFINICYJNE PEDAGOGIKI TWÓRCZOŚCI W UJĘCIU RÓŻNYCH AUTORÓW
 
1.      . Witold Dobrołowicz- jeden z pierwszych, który próbował stworzyć nową subdyscyplinę naukową- główny przedmiot badań- nauczanie twórczości. Autor pracy: PSYCHODYDAKTYKA   KREATYWNOŚCI, w której zawarł program nauczania twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych.
 
2.      Andrzej Góralski- podjął próbę sformułowania zadań i przedmiotu badań pedagogiki twórczości. Określił pedagogikę twórczości jako pedagogikę zdolności jest to nauka i sztuka pewnego szczególnego rodzaju w
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 83.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!