ikona pliku doc

Pedagogika społeczna- wykład notatki

notatka z pedagogiki społecznej z dnia 18.04.2009 r. dot. rodziny


  507 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 507
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 27,50 kB.


Pedagogika społeczna, Wykład , 18.04.2009r. RODZINA Typy rodziny: Monograficzna /dwoje partnerów/; Poligraficzna / więcej partnerów/; Nuklearna / rodzina podstawowa, mała/; Wielka / rodzina pokoleniowa/; Endogamiczna / małżeństwo zawierane w obrębie jednej grupy społecznej/; Egzogamiczna / małżeństwo zawierane w obrębie różnych grup społecznych/. Dylematy wychowawcze: Brak komunikacji ? oznacza, że nie ma interakcji, nie dochodzi do porozumienia; Skutki: nieporozumienia, rozluźnienie więzi, które prowadzi do rozpadu rodziny- rozwody, separacje; Bark jedności ? powinniśmy mieć wspólne cele; Bark czasu, spowodowany tym, że chcemy mieć więcej pieniędzy; Bark opieki nad dziećmi; Brak finansowy. Fazy rozwojowe rodziny: I faza ? od zawarcia małżeństwa do urodzenia się pierwszego dziecka; II faza ? okres powiększania się rodziny- trwa do urodzenia ostatniego; III faza ? trwa od urodzenia ostatniego dziecka do chwili wyjścia z domu najstarszego / okres stabilizacji liczebności rodziny/; IV faza ? okres zmniejszania się rodziny w skutek wychodzenia z domu poszczególnych dzieci; V faza ? okres od wyjścia z domu wszystkich dziewie do odejścia jednego z małżonków. Rodzina: Pierwsza i fundamentalna grupa w życiu dziecka / od narodzin do starości/; Naturalne środowisko wychowawcze / obok środowiska lokalnego i grup rówieśniczych/; Opiera się na związkach krwi, małżeństwa lub adopcji; Spełnia bardzo ważne funkcje / utrzymanie ciągłości biologicznej i rozwój psychospołeczny jednostki i społeczeństwa/. Funkcje rodziny jako grupy społecznej: Prokreacyjna / biologiczna/ - mająca na celu zrodzenie potomstwa, czyli zapewniająca społeczeństwo ciągłość biologiczną a także zaspokajanie potrzeb erotyczno- seksualnych małżonków; Opiekuńcza ? polegająca na udzielaniu konkretnej pomocy członkom rodziny w różnych sytuacjach i okoliczn
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 27,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!