ikona pliku doc

Pedagogika społeczna-pytania na egz. notatki

Pytania na egzamin


  505 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 505
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31.00 kB.


      Kogo uznajemy za twórcę polskiej pedagogiki społecznej jaki sposób została określona ta dyscyplina?
      Jaką strukturę nadała pedagogice społecznej Helena Radlińska?
      Jakie były powody społeczno-oświatowe, kulturalne i socjalne powstania pedagogiki społecznej?
      Jaką przyjmujemy za umowny punkt zaistnienia pedagogiki społecznej jako dyscypliny akademickiej i w jakich to nastąpiło okolicznościach?
      Co znaczy termin „społeczna” w rozumieniu pedagogiki?
      Z jakimi funkcjami kojarzymy pedagogikę społeczną?
      Jaki charakter ma pedagogika społeczna jako nauka?
      Jakie metody badań można uznać za typowe dla pedagogiki społecznej?
      Wymień znanych klasyków pedagogiki społecznej.
      Wymień współczesnych autorów podręczników z zakresu pedagogiki społecznej z podaniem tytułów.
      Podaj znaczące dla współczesnej pedagogiki ośrodki naukowe.
      Podaj definicję pedagogiki społecznej według wybranego autora.
      Podaj przedmiot badań pedagogiki. Jakimi problemami zajmuje się współcześnie pedagogika społeczna?
      W jaki sposób określa się wychowanie na gruncie pedagogiki społecznej?
      Jakie są typowe dla pedagogiki społecznej pojęcia (najważniejsze kategorie poznawcze).
      .Podaj pojęcie środowiska oraz środowiska wychowawczego.
      Określ relacje między środowiskiem życia a środowiskiem wychowawczym
      Jak można rozumieć terminy „środowisko wychowawcze”, „środowisko. wychowujące”, „otoczenie”, „środowisko subiektywne”.
      Wyjaśnij znaczenie terminów: „środowisko przyrodnicze”, „środowisko geograficzne”, „środowisko antropogeniczne”.
      Podaj znaną typologię środowisk wychowawczych.
      Wymień przykładowe, typowe, środowiska wychowawcze.
      Co oznaczają terminy „środowisko subiektywne”, „środowisko obiektywne”, „środowisko typowe”, „środowisko zindywidualizowane”
      Podaj znane metody pracy pedagogicznej w środowisku życia/zamieszkania.
      Wskaż powody wyłonienia się socja
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!