ikona pliku docx

Pedagogika społeczna-pytania i odpowiedzi notatki

ściąga


  573 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 573
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23.23 kB.


 1.  Kogo uznajemy za twórcę polskiej pedagogiki społecznej jaki sposób została określona ta dyscyplina?

Odp. Twórcę polskiej pedagogiki uznajemy Helenę Radlińską w 1907r.Jest to dyscyplina naukowa ta została określona mianem praktycznej a nie socjotechniką ustala ona prawa które rządzą procesem wychowania.

 1.  Jaką strukturę nadała pedagogice społecznej Helena Radlińska?

Odp. Helena Radlińska podała dwa zadania, które stoją przed Pedagogiką społeczną:

-przekształcanie, zmienianie środowiska

-ulepszanie wpływów pozytywnych

Helena Radlińska podała 3 działy, którymi zajmuje się pedagogika społeczna:

 1.  Teoria pracy społecznej
 2.   Teoria oświaty społecznej i teorii pracy kulturalnej
 3.  Historia i dzieje teorii pracy społ. i teorii oświaty społ. i teorii pracy kulturalnej.
 1.  Jakie były powody społeczno-oświatowe, kulturalne i socjalne powstania pedagogiki społecznej?

Odp. Do powstania pedagogiki społecznej przyczyniły się takie czynniki jak rozwój przemysł, zmiany gospodarcze, postęp technologiczny, migracja ludzi ze wsi do miasta, urbanizacja. W ten sposób  powstały nowe potrzeby społeczne które wymagały powołania odpowiednich instytucji do ich zaspokojenia które wypełniały lukę w życiu rodzinnym.

 1.  Jaką przyjmujemy za umowny punkt zaistnienia pedagogiki społecznej jako dyscypliny akademickiej i w jakich to nastąpiło okolicznościach?

Odp. Umownym punktem zaistnienia pedagogiki społecznej w dyscyplinie naukowej było wydanie podręcznika Ryszarda Wroczyńskiego pt. „Wprowadzenie do pedagogiki społecznej” (1966r) Jego wydanie zbiegło się z wprowadzeniem przedmiotu pedagogiki społecznej do programu pedagogiki w uczelniach wyższych.

 1.  Co znaczy termin „społeczna” w rozumieniu pedagogiki?

Odp. Termin społeczna oznacza, że pedagogika zajmuje się każdą grupą wiekową  (zarówno, dzieci, młodzież jak i osoby stare), od momentu narodzin do śmierci. Dotyczy zarówno całego społeczeństwa, jak i poszczególnych grup społecznych i wspólnot.

 1.  Z jakimi funkcjami kojarzymy pedagogikę społeczną?

Odp. Funkcja kompensacyjna, f. profilaktyczna, f. diagnostyczna, doskonalenie

 1.  Jaki charakter ma pedagogika społeczna jako nauka?

Odp. Pedagogika społeczna jako nauka ma charakter praktyczny rozwija się ona na skrzyżowaniu nauk o człowieku, biologicznych i społecznych z etyką i kulturoznawstwem (teorią i historią kultury) 

 1.  Jakie metody badań można uznać za typowe dla pedagogiki społecznej?  

Odp. Pedagogika społeczna opiera się na badaniach empirycznych analizuje wpływy wychowawcze których źródłem jest środowisko oraz ustala zasady organizowania środowiska z punktu widzenia potrzeb wychowania.

-monografia

-studium indywidualnych przypadków

-sondaż diagnostyczny

-eksperyment

 1.  Wymień znanych klasyków pedagogiki społecznej.

Odp. Helena Radlińska, F. Znaniecki, J. Henryk Pestalozzi, Robert Owen, A. Disterweg, L. Krzywicki, A. Kamiński, R. Wroczyński

 1.  Wymień współczesnych autorów podręczników z zakresu pedagogiki społecznej z podaniem tytułów.

Odp.  „Pedagogika Społeczna”, red: Tadeusz Pilch, Irena Leparczyk

         „Pedagogika społeczna”, red.  Stanisław Kawula

         „ Pedagogika społeczna”, Ewa Marynowicz- Hetka      

 1.  Podaj znaczące dla współczesnej pedagogiki ośrodki naukowe.

Odp. Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego

        Katedra Pedagogiki Społecznej UW

        Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu  Łódzkiego

 

 1.  Podaj definicję pedagogiki społecznej według wybranego autora.

Odp. Według Ryszarda Wroczyńskiego

Pedagogika społ. jest nauką o środowiskowych uwarunkowaniach procesów wychowawczych i problemów wychowania poza szkołą.

 1.  Podaj przedmiot badań pedagogiki. Jakimi problemami zajmuje się współcześnie pedagogika społeczna?

Odp. Przedmiotem badań pedagogiki jest środowisko i jego wpływ na życie człowieka (rodziny, grupy społecznej, społeczności lokalnej, stowarzyszenia, organizacje społeczne), wszystkie problemy społeczne (bieda, wykluczenie, marginalizacja, nietolerancja), animacja społeczno-kulturalna, edukacja środowiskowa, wizja nowoczesnego postindustrialnego społeczeństwa, nierówności społeczne.

 1.  W jaki sposób określa się wychowanie na gruncie pedagogiki społecznej?

Odp. Wychowanie to całość zamierzonych oddziaływań środowiska społecznego, przyrodniczego na jednostkę trwające całe życie.

 

 1.  Jakie są typowe dla pedagogiki społecznej pojęcia (najważniejsze kategorie poznawcze).
  Odp.
  środowisko                        

-siły społeczne

-diagnoza społeczna

-kompensacja społeczna

-profilaktyka społeczna

- animacja społeczno- kulturalna

-kształcenie równoległe

-edukacja permanentna

-pomoc społeczna

-praca socjalna

-doradztwo

-poradnictwo

-czas wolny

 1.  .Podaj p...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23.23 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!