ikona pliku doc

Pedagogika społeczna, cz. 1 notatki

Notatki z wykładów... :)


  359 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 359
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 590,50 kB.


Pedagogika społeczna – wykład I
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA - subdyscyplina pedagogiki zajmująca się problematyką związaną ze środowiskowymi  uwarunkowaniami procesu wychowawczo-opiekuńczego oraz rozwojem człowieka w różnych okresach życia. Wyodrębniła się z pedagogiki ogólnej i ściśle współpracuje z naukami o rozwoju, wychowaniu, społeczeństwie, kulturze.
Pedagogika społeczna posiada ścisły związek z innymi naukami, jak:
Teoria wychowania,
Socjologia wychowania,
Socjologia kultury,
Psychologia społeczna,
Polityka społeczna
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA rozwinęła się na zachodzie w połowie XIX wieku. W Polsce jej rozwój przypada na okres międzywojenny (1908 – 1910). Twórczynią pedagogiki społecznej jest Helena Radlińska (1879-1954 w Łodzi).
Obszary zainteresowań pedagogiki społecznej
problematyka czasu wolnego dzieci i młodzieży:
wartości wychowawcze
media i multimedia w życiu współczesnego człowieka
wartości poznawcze, edukacyjne
media jako zagrożenie
środowisko lokalne
edukacja międzykulturowa
wartości – system, jego zmiana sądownictwo, policja, ośrodki zdrowia jako teren oddziaływań społeczno-wychowawczych
Rodzaje działalności z obszaru pedagogiki społecznej
Działalność socjalno – wychowawcza w tym opiekuńczo – wychowawcza
Działalność kulturalna, w tym społeczno – kulturalna
Formy pomocy rodzinie i dziecku
Pozarządowe formy pomocy: Stowarzyszenia Społeczne, Fundacje Społeczne, Ruchy Społeczne
Mała ojczyzna – środowisko lokalne
Problem integracji Europy, kształtowania określonych postaw, tolerancji wobec inności, kształtowanie tożsamości
Pedagogika społeczna jako nauka
Jest nauką praktyczną, której centrum zainteresowania koncentruje się na wzajemnym stosunku jednostki i środowiska, wpływem warunków społecznych i kultury na człowieka w różnych fazach jego życia, wpływem ludzi na pielęgnowanie wartości, którymi kierują się w życiu ora
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 590,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!