plik docx

wychowanie


„ Rozwój człowieka jako osoby ludzkiej w przestrzeni edukacyjnej” Sposób naszego myślenia o rozwoju człowieka jest uwarunkowany wieloma czynnikami społeczno-kulturowymi, co powoduje, że ludzie wychowani w podobnym kręgu kulturowym ,w podobnych czasach historycznych, żyjący w tych samych społeczeństwach będą podzielali podobne wartości. Będą mieli podobny punkt widzenia dotyczący rozwoju człowieka. Cały ten rozwój możemy podzielić na: dzieciństwo, dorastanie i dorosłość. Na całość...

plik odt

społeczne przyczyny niedostosowania społecznegoWYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH
Ewa Lewandowska
Nr albumu 4830
Pedagogika, II rok,
studia licencjackie, semestr 3
specjalność: resocjalizacja z socjoterapią
Praca zaliczeniowa z przedmiotu:
Pedagogika resocjalizacyjna
Temat pracy: „Społeczne przyczyny niedostosowania społecznego / dysfunkcjonalna rodzina,
przynależność do nieformalnej grupy, przynależność do grup przestępczych /...

plik docx

moja droga edukacji

moja droga edukacji

Rozpoczynając moje rozważania co skłoniło mnie do podjęcia nauki na studiach pomostowych na Akademii Humanistyczno Ekonomicznyej rozpocznę od mojej drogi edukacyjne i  definicji edukacji. Edukacja to proces zdobywania wiedzy w szkole i poza nią.

Tak naprawdę moją edukację rozpoczęłam w żłobku do, którego zostałam oddana około c...

plik docx

ped, społeczna

Ujęcia pedagogiki społecznej : 1. Lotar Bohnisch – Koncepcja Lebensbewoltigung -centralne pojęcie koncepcji Bohnischowskiej • Pokonywanie barier, przezwyciężanie trudności • Zaktywizowanie • Człowiek jednostką czynną , działającą • Ujęcie biograficzne metody jakościowe • Czasowa temporalność • Przymus działania (inaczej stoimy w miejscu) jest konieczny dla człowieka- źródło rozwoju • Sięga do swoich sił • Dokonuje oceny współczesnej i trudnej rzeczywistości • Związek z Marynowicz-...

plik docx

Pedagogika Społeczna

Ujęcia pedagogiki społecznej : 1. Lotar Bohnisch – Koncepcja Lebensbewoltigung -centralne pojęcie koncepcji Bohnischowskiej • Pokonywanie barier, przezwyciężanie trudności • Zaktywizowanie • Człowiek jednostką czynną , działającą • Ujęcie biograficzne metody jakościowe • Czasowa temporalność • Przymus działania (inaczej stoimy w miejscu) jest konieczny dla człowieka- źródło rozwoju • Sięga do swoich sił • Dokonuje oceny współczesnej i trudnej rzeczywistości • Związek z Marynowicz-...

plik docx

swobodne przemieszczanie sie po uni europejskiej

swobodne przemieszczanie sie pracowników po uni europeskiej

Swobodny przepływ osób to jedna z czterech głównych zasad rynku wewnętrznego, ponadto główna zasada promowana przez Unię Europejską. Dzięki niej wszyscy obywatele Unii Europejskiej oraz rezydenci legalnie mieszkający w jednym  z państw członkowskich mogą bez przeszkód przemieszczać się po terytorium UE i osiedlić się.

w dwóch aktach  prawny...

plik doc

pedagogika społeczna

geneza pedagogiki społecznej
1. GENEZA I ROZWÓJ PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ Ped. Społ- to nauka praktyczna, rozwija się na skrzyżowaniu nauk o człowieku biologicznych i społecznych, dzięki własnemu punktowi widzenia najkrócej go określamy, jako wzajemne zainteresowanie człowieka w różnych fazach jego życia, a z kręgami i bytu i kultury, wpływem ludzi na zapewnienie bytu wartościom poprzez ich przejęcia i krzewienie oraz przetwarzanie środowisk siłami człowieka (wg Radlińskiej). To również nauka...

plik pdf

Badania społeczne

Książka E Babbie
Badania społeczne w praktyce. 1. Działalnośd badawcza człowieka Co to jest rzeczywistośd? - rzeczywistośd umowy (ziemia jest okrągła, dżdżownice nie ją jadalne) - rzeczywistośd doświadczenia (dżdżownice to smakołyk) Epistemologia – nauka o poznawaniu Metodologia – jedna z dziedzin epistemologii nauka o dowiadywaniu się Tradycja – przyjmujemy prawdy, które już zostały odkryte i uznajemy je za prawdziwe nie dociekając ich prawdziwości. Autorytet – zaufanie do osoby, która je...