plik docx

moja droga edukacji

moja droga edukacji

Rozpoczynając moje rozważania co skłoniło mnie do podjęcia nauki na studiach pomostowych na Akademii Humanistyczno Ekonomicznyej rozpocznę od mojej drogi edukacyjne i  definicji edukacji. Edukacja to proces zdobywania wiedzy w szkole i poza nią.

Tak naprawdę moją edukację rozpoczęłam w żłobku do, którego zostałam oddana około c...

plik docx

ped, społeczna

Ujęcia pedagogiki społecznej : 1. Lotar Bohnisch – Koncepcja Lebensbewoltigung -centralne pojęcie koncepcji Bohnischowskiej • Pokonywanie barier, przezwyciężanie trudności • Zaktywizowanie • Człowiek jednostką czynną , działającą • Ujęcie biograficzne metody jakościowe • Czasowa temporalność • Przymus działania (inaczej stoimy w miejscu) jest konieczny dla człowieka- źródło rozwoju • Sięga do swoich sił • Dokonuje oceny współczesnej i trudnej rzeczywistości • Związek z Marynowicz-...

plik docx

Pedagogika Społeczna

Ujęcia pedagogiki społecznej : 1. Lotar Bohnisch – Koncepcja Lebensbewoltigung -centralne pojęcie koncepcji Bohnischowskiej • Pokonywanie barier, przezwyciężanie trudności • Zaktywizowanie • Człowiek jednostką czynną , działającą • Ujęcie biograficzne metody jakościowe • Czasowa temporalność • Przymus działania (inaczej stoimy w miejscu) jest konieczny dla człowieka- źródło rozwoju • Sięga do swoich sił • Dokonuje oceny współczesnej i trudnej rzeczywistości • Związek z Marynowicz-...

plik docx

swobodne przemieszczanie sie po uni europejskiej

swobodne przemieszczanie sie pracowników po uni europeskiej

Swobodny przepływ osób to jedna z czterech głównych zasad rynku wewnętrznego, ponadto główna zasada promowana przez Unię Europejską. Dzięki niej wszyscy obywatele Unii Europejskiej oraz rezydenci legalnie mieszkający w jednym  z państw członkowskich mogą bez przeszkód przemieszczać się po terytorium UE i osiedlić się.

w dwóch aktach  prawny...

plik doc

pedagogika społeczna

geneza pedagogiki społecznej
1. GENEZA I ROZWÓJ PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ Ped. Społ- to nauka praktyczna, rozwija się na skrzyżowaniu nauk o człowieku biologicznych i społecznych, dzięki własnemu punktowi widzenia najkrócej go określamy, jako wzajemne zainteresowanie człowieka w różnych fazach jego życia, a z kręgami i bytu i kultury, wpływem ludzi na zapewnienie bytu wartościom poprzez ich przejęcia i krzewienie oraz przetwarzanie środowisk siłami człowieka (wg Radlińskiej). To również nauka...

plik pdf

Badania społeczne

Książka E Babbie
Badania społeczne w praktyce. 1. Działalnośd badawcza człowieka Co to jest rzeczywistośd? - rzeczywistośd umowy (ziemia jest okrągła, dżdżownice nie ją jadalne) - rzeczywistośd doświadczenia (dżdżownice to smakołyk) Epistemologia – nauka o poznawaniu Metodologia – jedna z dziedzin epistemologii nauka o dowiadywaniu się Tradycja – przyjmujemy prawdy, które już zostały odkryte i uznajemy je za prawdziwe nie dociekając ich prawdziwości. Autorytet – zaufanie do osoby, która je...

plik doc

pedagogika społeczna

Wykłady z pedagogiki społecznej - ukw
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA – WYKŁADY Podstawowe informacje       HELENA RADLIŃSKA (1879-1954). – tylko do przeczytania  Urodzona w elitarnej rodzinie. Rodzice to zasymilowani Żydzi, bdb wykształceni. Zajmowała się edukacją dzieci wiejskich(wykluczonych). Salon rodziny tworzyli pisarze, muzycy, aktorzy, malarze (wartością afirmowaną była walka o niepodległość i wartości: patriotyzm, wrażliwość społeczna, praca oświatowa). W młodości naje...

plik docx

więzi spol.


Więzi społeczne to relacje i zależności wiążące jednostkę z grupą, zbiorowością, ośrodkami kontroli społecznej lub inną jednostka. Czynnikiem łączącym jednostki jest świadomość przynależności do grupy oraz poczucie wspólnoty interesów i wartości. Istotnym elementem wzmacniającym więzi