ikona pliku doc

Pedagogika społeczna notatki

pytania i odpowiedzi z pedagogiki społecznej


  216 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 216
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 169.50 kB.


PYTANIA
Z PRZEDMIOTU: PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
      Proszę podać definicję pedagogiki społecznej według Heleny Radlińskiej?
Pedagogika społeczna- jest nauką praktyczną rozwijającą się na skrzyżowaniu nauk o człowieku, biologicznych i społecznych z etyką i kulturoznawstwem (teorią i historią kultury) dzięki własnemu punktowi widzenia. Można go najkrócej określić jako zainteresowanie wzajemnym stosunkiem jednostki i środowiska, wpływem warunków bytu i kręgu kultury na człowieka w różnych fazach jego życia, wpływem ludzi na zapewnienie bytu wartościom poprzez ich przyjęcie i krzewienie oraz przetwarzanie środowisk siłami człowieka w imię ideału.
(red. S.Kawula, „Pedagogika Społeczna, Dokonania- Aktualność- Perspektywy”, s. 30)
      Proszę wymienić czołowych przedstawicieli polskiej pedagogiki społecznej?
Helena Radlińska, Aleksander Kamiński, Ryszard Wroczyński, Stanisław Kowalski, Stanisław Szacki, Zygmunt Mysłakowski, Czesław Babicki, Kazimierz Jeżewski, Kazimierz Lisiecki,
      Proszę wymienić czołowych przedstawicieli światowej pedagogiki społecznej?
J.H.Pestalozzi, Friedrich Disterweg, Robert Owen, Paul Bergemann, Paul Natorp, Mary Richmond, Alice Salomon,
      Proszę wymienić okresy rozwoju pedagogiki społecznej na świecie?
      Okres praktycznej działalności wychowawczej bez głębszej refleksji pedagogicznej,
      Okres uprawiania pedagogiki społecznej w sposób spekulatywny bez głębszego powiązania z badaniami empirycznymi,
      Okres umacniania się pedagogiki społecznej na podstawie badań empirycznych,
      Okres ilościowego wzrostu badań empirycznych z zakresu pedagogiki społecznej (w Polsce od końca lat 50.) wykazujących różne orientacje metodologiczne najczęściej jednak skłaniających się ku socjologii wychowania,
      Okres syntetyzowania niejako rozsianych badań empirycznych – w tym nakreślania nowych obszarów badawczych oraz swoistej już metodologii.
      Proszę wymienić okresy rozwoju p
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 169.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!