ikona pliku doc

Pedagogika społeczna notatki

Wybrane zagadnienia z pedagogiki społecznej


  743 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 743
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 62.00 kB.


PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
Założenie prorodzinnego systemu opieki:
-pomoc rodzinie a nie samemu dziecku
-w razie konieczności odseparowania dziecka z rodziny istotnym jest pozyskanie zastępczego środowiska rodzinnego
-polityka państwa, która ma wspierać rodziców w wychowaniu młodego pokolenia do życia w społeczeństwie i rodzinie w pracy w kulturze
Zmiany systemowe prorodzinnego systemu:
-integracja służb publicznych oraz integracji społeczności
-odejście od centralizacji przepisów regulujących organizację pracy instytucji
-finansowanie dzieci a nie instytucji
-nowe podejście pedagogiczne zgodne z prawami rozwojowymi do problemów dzieci młodzieży i ich rodzin
PS- to dział pedagogiki zajmujący się problematyką środowiskowych uwarunkowań procesu opiekuńczo wychowawczego oraz rozwoju człowieka w różnych okresach życia.
Cechy PS jako nauki:
*praktyczna- to nauka stosowana- teoria praktycznego działania. Jako nauka gromadzi i wzbogaca wiedzę na temat środowiska. Ponadto daje się wykorzystywać w działaniu
*prakseologiczna- skuteczne działanie- próbuje odpowiedzieć na pytanie jak działać skutecznie. Chodzi o rozwój człowieka korzystne zmiany w człowieku i jego środowisku
*empiryczna- oparta na badaniach empirycznych- teoria jest weryfikowana na podstawie badań a następnie uogólniana
PS jest na usługach potrzeb społecznych. Bada te potrzeby pokazuje obraz środki zaradcze i projekty. PS w centrum zainteresowania ma młode pokolenie a starsze przez pryzmat dziecka. PS wyodrębniła się z ped ogólnej. Jest łącznikiem między naukami o rozwoju wychowaniu społeczeństwie i kulturze. Czerpie dorobek z innych nauk a najściślej współpracuje z teorią wychowania socjologią wychowania i kultury
Obszary zainteresowań PS:
-środowisko wychowania naturalnego (rodzina)
-sieroctwo naturalne społeczne i duchowe
-dysfunkcjonalność rodziny (bieda, alkohol)
-obraz dzieciństwa współczesnych dzieci
-problematyka czasu woln
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 62.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!