ikona pliku doc

pedagogika społeczna notatki

znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, z pierwszej strony tekstu, prócz odpowiedzi na pytania od13 do18


  420 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 420
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 73,00 kB.


Pedagogika społeczna 1 funkcje rodziny według wybranego autora (M. Ziemska Z Tyszka) 2 Przemiany współczesnej rodziny w Polsce 3 Problemy współczesnej rodziny w Polsce 4 Założenia w pracy pedagogicznej Józefa Czesława Babickiego 5 etapy zespołu badań wg Heleny Radlińskiej 6 określenie pojęcia środowiska 7 składniki środowiska wg Radlińskiej 8 ogólne założenia badań wg. Heleny Radlińskiej 9 problematyka pedagogiki społecznej 10 wyjaśnij pojęcie stań się człowiekiem 11 koncepcja pracy pedagogiczno społecznej H Radlińskiej w Polsce 12 zadania rodziny wg A. Kelmo 13 wyjaśnij pojęcia funkcje i zadania rodziny 14 przykład animacji społecznej w środowisku 15 etapy przygotowania animacji społecznej w środowisku 16 warunki adopcji 17 motywy adopcji 18 problemy współczesnej adopcji w Polsce Czym jest pedagogika społeczna? Jest nauką praktyczną , jest to nauka która zajmuje się wieloma sprawami np. nauką o człowieku o teorii wychowania o przyrodzie , kulturoznawstwo. Termin pedagogika społeczna został wprowadzony, przez Diesterwega, który był twórcą programu kształcenia nauczycieli. Mówił o przygotowaniu do pracy nauczyciela w środowisku szkolnym. Mówił o zasadach działalności wychowawczej W środowisku i to nazwał pedagogiką społeczną. 1804r pojawiły się nowe wymiary opiek ????????? na to kodeks cywilny Napoleona. Przesłanki: 1 ustanowienie reaktywnych i obiektywnych praw i obywatela (konstytucja stanów zjednoczonych 1787r) , konstytucja 3 maja 1791r, deklaracja praw człowieka 2 narastające zjawiska ujemne typu bezrobocie, migracja 3prawne zagwarantowanie niezbędnego minimum socjalnego 4postępujaca humanizacja życia społecznego 5 korzystne zmiany jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem np. dzieckiem pozamałżeńskim 6 niewystarczalność istniejących form opieki 7
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 73,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!