ikona pliku doc

Pedagogika społeczna notatki

Przykładowe pytania i kilka pojęć utworzone na podstawie książki pod redakcją Pilch i Lepalczyk =]


  853 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 853
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 39,00 kB.


Co to jest pedagogika społeczna? Wroczyński: Analizuje wpływy wychowawcze, których źródłem jest środowisko oraz ustala zasady organizowania środowiska z punktu widzenia potrzeb wychowania. Radlińska: Pedagogika społeczna jest nauką praktyczną. Umiejscowić ją można na skrzyżowaniu biologicznych i społecznych nauk o człowieku, a także zagadnień związanych z etyką, kulturą. Pedagogik społeczna interesuje się wpływem jaki wywiera jednostka na środowisko i odwrotnie ? bada oddziaływania środowiskowe na człowieka i odnosi je do różnych faz życia. Zwraca także uwagę na kulturę i tradycje, wartości, które są podtrzymywane dzięki siłom ludzkim oraz na zmienianie środowiska przez człowieka w imię światłych myśli. Kamiński: Rozpatruje pedagogikę społeczną w znaczeniu szerszym (kierunek pedagogiczny koncentrujący swe zainteresowania na środowisku, na oddziaływaniu środowiska na jednostki i odwrotnie, oraz wynikające stąd trudności, sukcesy i zadania wychowawcze) oraz węższym (pedagogika społeczna jest teorią pracy socjalnej w obszarze jej oddziaływań wychowawczych, odnoszącej się do wszystkich grup wiekowych). Co było bodźcem do kształtowania się pedagogiki społecznej? Przeobrażenia gospodarcze, społeczne, kulturowe oraz problemy socjalne, wywołane przez postępy techniki i ruchy rewolucyjne. Kto wprowadził jako pierwszy termin pedagogika społeczna? Friedrich Diesterweg, a w Polsce Helena Radlińska ( ?Orsza? ) Czego prekursorem był Ludwik Krzywicki? Kształcenia ustawicznego. Jaką ideę zapoczątkował Pestalozzi? Ideę oświaty ludu. Jaką ideę zapoczątkował E. Abramowski? Twórca teorii pracy społecznej jako procesu społeczno ? wychowawczego. Kim był dla Radlińskiej człowiek? Istotą biosocjokulturową. Jakie problemy podejmowała Radlińska? Podejmowała problemy ogólnospołeczne ? prawo narodu do niezależności, rozwój społeczny a oświata, wzajemne
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 39,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!