ikona pliku doc

pedagogika społeczna notatki

geneza pedagogiki społecznej


ocena: 4.0, 9
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 152,50 kB.


1. GENEZA I ROZWÓJ PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
Ped. Społ- to nauka praktyczna, rozwija się na skrzyżowaniu nauk o człowieku biologicznych i społecznych, dzięki własnemu punktowi widzenia najkrócej go określamy, jako wzajemne zainteresowanie człowieka w różnych fazach jego życia, a z kręgami i bytu i kultury, wpływem ludzi na zapewnienie bytu wartościom poprzez ich przejęcia i krzewienie oraz przetwarzanie środowisk siłami człowieka (wg Radlińskiej). To również nauka o człowieku, etyce i kulturze.
Okresy ped. Społ:
II okres:
Działalność Aleksandra Kamieńskiego, wprowadza kategorię czasu wolnego,
1966- Ryszard Wroczyński napisał „ped. Społ, prowadził z niej wykłady. Wprowadza pojęcie ped. Opiekuńczej. Proces tenjest czymś innym niż wsparcie społ. Pisze o opiece i wychowaniu.
III okres:
Po 1989r- proces transformacji ustrojowej. Nowy czas w ped. Społ i nowe Obszary. Najszlachetniejszy humanizm- Henryk Gąsior, postęp techniczny, produkcyjny, społeczny, wstrząsy ekonomiczne, poszukiwanie autorytetu.
1992r- Suchodolski „Ped społ. U schyłku XIX w”
Pedagogika społeczna stanowi część teorii wychowawczej koncentrującą się wokół problematyki środków wychowawczych jako czynników oddziałujących na wychowanka oraz warunkujących rozwój i rezultaty działalności wychowawczej. Dyscyplina ta również dokonuje analiz różnych rodzajów potrzeb na poszczególnych etapach życia człowieka (jak dzieciństwo, młodość i wiek dojrzały), a jej szczególny przedmiot zainteresowań stanowią te sytuacje wychowawcze, które wymagają pomocy społecznej i działań kompensacyjnych (sytuacje takie jak osierocenie, rozbicie rodziny, itp.). Po raz pierwszy terminu "pedagogika społeczna" w literaturze użył Adolf Diesterweg, żyjący w czasach nasilających się tendencji upowszechniania oświaty; autor ten dostrzegł złożoność struktury ówczesnego mu społeczeństwa, jej zróżnicowanie klasowe i ekonomiczne oraz b
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 152,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!