ikona pliku doc

PEDAGOGIKA SPECJALNA-ściągi notatki

Dokument zawiera główne zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej


  796 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 796
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 126,00 kB.


POJĘCIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Wg Dykcik:
Pedagogika specjalna – jest nauką szczegółowa pedagogiki, a jej przedmiotem jej jest opieka, terapia, kształcenie i wychowanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień i złożoność objawów oraz przyczyn zaistniałych anomalii, zaburzeń, trudności lub ograniczeń.
CELE, ZADANIA I FUNKCJE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
+ Cele pedagogiki specjalnej wg. Lipkowskiego
      humanitarny – jednostce upośledzonej i słabszej należy zapewnić szczególne prawa do pomocy w uzyskaniu pełni rozwoju i uznania w środowisku społecznym; każdy człowiek ma prawo do normalnego trybu życia
      wychowawczy - jednostkę upośledzoną należy wszechstronnie kształcić i umożliwić jej optymalny rozwój, aby jak najlepiej mogła spełniać swoje zadania społeczne
      ekonomiczno - utylitarny – jednostkę upośledzoną należy przygotować jak najlepiej do przyszłych sytuacji w pracy zawodowej (przygotowanie do pracy i życia)
      antropologiczny – dążenie do maksymalnego usamodzielnienia jednostki upośledzonej i aktywnego jej udziału w realizowaniu zadań społecznych.
+ Cele i zadania wg Kościelaka
      maksymalne i wszechstronne ukształtowanie całej osobowości jednostki niepełnosprawnej
      najlepsze przystosowanie jej do życia w społeczeństwie
      osiągnięcie jak najpełniejszego usamodzielniania we wszystkich jego postaciach i zakresach (samodzielność motoryczna, psychiczna, materialna, zawodowa i terytorialna)
      docenianie ważność i znaczenia poczucia kontroli i samooceny, które są podstawą adekwatnej do rzeczywistości samoakceptacji, samokierowania, samorealizacji.
+ Pedagogika specjalna bada rzeczywistość wychowawczą w pewnych aspektach (wg Sękowska)
      etiologia (przyczyny)
      profilaktyka (zapobieganie)
      fenomenologia (zjawiska i objawy towarzyszące niepełnosprawności))
      terapia (korygowanie, usprawnianie,
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 126,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!