ikona pliku doc

Pedagogika specjalna - Dykcik notatki

upośledzenie umysłowe, surdopedagogika, tyflopedagogika, niepełnosprawność ruchowa itd.


  907 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 907
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 77,50 kB.


Rehabilitacja ? skoordynowane oddziaływanie lecznicze, psychologiczne, pedagogiczne, społeczno-zawodowe zmierzające do rozwinięcia u osoby trwale poszkodowanej na zdrowiu zdolności do samodzielnego życia w społeczeństwie Rewalidacja; zadania Zapobieganie pogłębianiu się istniejącego niedorozwoju Leczenie chorych narządów i usprawnianie osłabionych Stymulacja i organizowanie ogólnego rozwoju przy wykorzystaniu sił organizmu Wychowanie i nauczanie specjalne Resocjalizacja ? proces wychowania jednostek wykazujących trudności w dostosowaniu się do norm społecznych, moralnych, prawnych. Polega na stosowaniu psychotechniki, socjotechniki, nauki szkolnej lub pracy w warunkach izolacji Pedagogika osób z upośledzeniem umysłowym Niedorozwój umysłowy ? niższa od przeciętnej ogólna sprawność intelektualna, która powstała w okresie rozwojowym i jest związana z zaburzeniami w zakresie dojrzewania, uczenia się i społecznego przystosowania. 3 składniki upośledzenia: organiczny ? uszkodzenia budowy i fizjologii układu nerwowego psychologiczny ? obniżenie sprawności intelektualnej społeczny ? szczególne uwarunkowania roli społecznej osoby upośledzonej myślenie osób upośledzonych ma charakter konkretno-obrazowy; mała podzielność uwagi; niestałość emocjonalna, agresywność czynniki utrudniające pracę rewalidacyjną: opóźniony czas rozpoczęcia pracy korekcyjnej i wyrównawczej zaniedbania rodzinne i środowiskowe stopień niedorozwoju ? test Wechslera Rozwój przeciętny ? 85-110 Rozwój niższy niż przeciętny ? 70-84 Niedorozwój umysłowy ? 55-69 Niedorozwój umiarkowany ? 40-54 Niedorozwój znaczny ? 25-39 Niedorozwój głęboki ? 0-24 Rewalidacja wymaga: dobrego poznania ucznia zrozumienia jego trudności w poznawaniu świata uświadomienia istoty rewalidacji uczniów znajomości potrzeb rozwojowych dziecka tworzenie korz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 77,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!