ikona pliku doc

Pedagogika specjalna notatki

specjalna, niepełnosprawność, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, upośledzenie umysłowe, tyflopedagogika


  272 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 272
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 219.50 kB.


ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Pedagogika specjalna jako nauka - jej miejsce w systemie nauk o człowieku
Władysław Dykcik wyróżnił 5działów pedagogiki specjalnej:
      Pedagogika zdolnych i uzdolnionych
- osoby o wybitnych zdolnościach ogólnych
- osoby o wybitnych zdolnościach ukierunkowanych
      Pedagogika rewalidacyjna i rehabilitacyjna
- upośledzenie umysłowe
- wady wzroku
- wady słuchu
- sprzężone upośledzenie
      Pedagogika lecznicza (terapeutyczna)
- choroby przewlekłe
- niesprawność ruchowa
- odmienność somatyczna
- autyzm i zespoły psychozo podobne
- starość
      Pedagogika resocjalizacyjna
- niedostosowanie społeczne – aspołeczność lub antyspołeczność
- demoralizacja
- przestępczość
      Pedagogika korekcyjna
- trudności w uczeniu się
- parcialne zaburzenia rozwoju- mikrouszkodzenia
- zaburzenia mowy
- zaburzenia emocjonalne
2. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje. (niepełnosprawność – uposledzenie; rehabilitacja – rewalidacja
Niepełnosprawność sprzężona jest wtedy, gdy u dziecka występują dwa lub więcej upośledzenia spowodowane przez jeden lub więcej czynników endo lub egzogennych, które działają w różnych okresach życia dziecka łącznie lub kolejno. Niepełnosprawność sprzężona nie jest prosta sumą składających się na nią upośledzeń, ale stanowi swoista, odrębną i złożona całość. Na przykład: osoby głuchoniewidome, osoby upośledzone umysłowo głuche, osoby niewidome z porażeniem mózgowym, upośledzone umysłowo przewlekle chore.
Niepełnosprawność obejmuje różne ograniczenia funkcjonalne jednostek ludzkich w każdym społeczeństwie, wynikające z uszkodzenia zdolności wykonywania jakiejś czynności w sposób uważany za normalny, typowy dla życia ludzkiego. Ograniczenia te mogą mieć charakter stały lub przejściowy, całkowity lub częściowy, mogą dotyczyć sfery sensorycznej, fizycznej i psychicznej.
Osoba niepełnosprawna- to osoba której stan fiz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 219.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!