ikona pliku docx

Pedagogika specjalna notatki

cele i zadania pedagogiki specjalnej czym sie zajmuje i inne.


  357 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 357
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17.90 kB.


PEDAGOGIKA SPECJALNA  

  1. Pedagogika specjalna dział pedagogiki jak i kierunek studiów którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne.[1] Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.
  1. Norma w psychologii to konstrukt naukowy wyznaczający granice normalnych zachowań człowieka.

Różne typy normy w pedagogice specjalnej:

  1. Norma idealna- pożądana , coś co byśmy chcieli mieć, ma cechy pożądane i jest względna , ponieważ każdy ma różne kryteria ocen i różne pożądania np.(dla kogoś osobą idealną może być osoba posiadająca niski wzrost albo blond włosy ,itp. a dla innej osoba posiadająca rude włosy i wysoki wzrost itp.)
  2. Norma funkcjonalna- odnosi się do indywidualnych możliwości konkretnego człowieka, pozbawiona jest nacisku np. ( osoba niepełnosprawna za wszelką cenę ma stać się normalna i podobna do człowieka sprawnego ; w tej normie nie ma tego nacisku) pozbawiona jest stagnacji, jest sprawą drugorzędną to,że np. osoba jeżdżąca na wózku jest normalna i sprawna psychicznie i w tej normie każdy jest uznawany za normalnego, a to, że jeździ na wózku i nie jest sprawnie fizycznie jest sprawą drugorzędną.
  1. Osoba niepełnosprawna- jest to osoba, która stale fizycznie lub psychicznie albo to i to trwale albo czasowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia działanie, wypełnianie ról społecznych i zadań społecznych. Trzeba uwzględnić wiek , rasę, kulturę, normy jakie panują w danym społeczeństwie.

Trzy terminy niepełnosprawności według Światowej Organizacji Zdrowia:

  1. Uszkodzenie- to wszelka wada lub strata psychicznej, fizjologicznej lub anatomicznej struktury lub czynności. Może być całkowite lub częściowe, trwałe lub okresowe, wrodzone lub nabyte. Jest to uszkodzenie fizycznej konstrukcji organizmu , np. krótka noga, brak wzroku itp.
  2. Niepełnosprawność- to wszelkie ograniczenie lub brak wynikające z uszkodzenia. Zdolności wykonywania jakiejś czynności w sposób lub w zakresie uznawanych za normalne dla człowieka. Może dotyczyć sfery psychicznej, fizycznej, sensorycznej i może być wielo zakresowa.
  3. Upośledzenie- niekorzystna sytuacja danej osoby będąca wynikiem uszkodzenia lub niepełnosprawności polegająca na ograniczeniu lun uniemożliwieniu pełnienia ról , które uznawane są za normalne , biorąc pod uwagę wiek , płeć , czynniki kulturowe itp.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17.90 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!