ikona pliku docx

Pedagogika Ściąga cz. 2 notatki

Pedagogiczne teorie doboru treści kształcenia i ich charakterystyka


  410 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 410
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 15.68 kB.


Pedagogiczne teorie doboru treści kształcenia i ich charakterystyka

1. Materializm (encyklopedyzm) dyd.

najstarsza z koncepcji XiX w.  najważniejszym zadaniem szkoły jest przekazanie uczniom jak najwięcej wiedzy encyklopedyści uważali że proporcjonalnie do ilości przyswojonego materiału rośnie stopień zrozumienia. umieszczanie w dotychczasowych programach nauczania jak najwięcej materiału ze swojej dyscypliny.

Wady: wiedza ulotna: nacisk na wiedzę książkową ogólną; brak ukierunkowania.

Zalety: rozwijanie pamięci; szeroka wiedza.

2. Formalizm dydaktyczny treści kształcenia to tylko środek służący do rozwoju zdolności i zainteresowań; cel szkoły to pogłębienie, rozszerzenie i uszlachetnienie własnych umiejętności; do ich rozwijania najlepiej nadają się przedmioty instrumentalne czyli matematyka i języki.

3. Formalizm dydaktyczny Wady: brak przełożenia na umiejęt.

Zalety: rozwój zainteresowań i zdolności; pogłębienie i rozszerzenie wiedzy; rozwój myślenia

4. Utylitaryzm dydaktyczny kryterium treści jest rekonstrukcja społecznych doświadczeń ludzkości, szkoła powinna być miniatura życia społecznego, miejsca które przygotowuje do działalności praktycznej; układając program nauczania zależy kierować się zasadami:

- problemowe podejście do treści kształcenia umiej. praktycznych

- łączenie pracy z zabawą

- aktywizowanie uczniów

- włączenie uczniów w nurt życia lokalnego

Wady: brak wiedzy ogólnej; znajomość tylko własnego kraju

Zalety: umiej. praktyczne; uwzględnianie zainteresowań; aktywizowanie uczniów: bardzo dobre przygotowanie do życia w społeczeństwie.

5.Teoria problemowo kompleksowa

Kompleksowe łączenie wiedzy z różnych dziedzin nauki; uczyć nie należy się przedmiotów odrębnie a integrować ich treść; treści kształcenia powinny dotyczyć problemów współczesnego świata; przedmiotem działalności poznawczej uczniów należy uczynić problemy, których rozwiązania posłużą wiedza z różnych dziedzin.

Wady: sprawdza się tylko w pewnym zakresie wiedzy;

Zalety: kompleksowość problemów; łączenie nauczanych treści; ukierunkowanie ku współczesności; rozwiązywanie problemów

  1.  Strukturalizm

której przesłanką wyjściową było spostrzeżenie, że programy nauczania w szkole są przesycone treściami, co ostatecznie powoduje bardzo wiele negatywnych następstw. Strukturalizm wygłasza postulat aby dokonać redukcji treści. Ponieważ taki stan rzeczy pozostaje w konflikcie z rozwojem nauki, której owoce muszą zostać uwzględnione przez programy szkolne. Aby nie naruszyć zasady systematycznego układu treści kształcenia nie należy wprowadzać mechanicznej realizacji tegoż postulatu. By nie dopuścić do takiego zagrożenia trzeba zawrzeć w programie treści uznawane za najważniejsze, takie, które stanowią nierozerwalny dorobek nauki nawiązując jednocześnie do jej osiągnięć naukowych i źródła historycznego

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 15.68 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!