ikona pliku doc

Pedagogika ściąga notatki

Ściąga z pedagogiki ogólnej:-)


  870 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 870
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 70,50 kB.


NAUCZANIE- planowana, systematyczna praca ucznia i nauczyciela, ta praca ma dążyć do względnie trwałych zmian, przyswojenie tych wiadomości ma służyć wykształceniu nowych postaw. W procesie nauczania, kierowanie uczeniem się innych osób wymaga zastosowania przez nauczyciela odpowiednich celów i środków, mających na uwadze przede wszystkim rozwój jednostkowy i społeczny uczącego się. Ma ono charakter intencjonalny (potrzeba uczenia się).
UCZENIE SIĘ- to proces zamierzony, celowy i polega na przyswajaniu sobie wiedzy. Jest czynnością nabywania przez uczącego się określonych wiadomości, umiejętności, nawyków dokonujących się w toku bezpośredniego i pośredniego poznawania rzeczywistości. Uczenie się jest związane z wychowaniem i kształceniem. To nabywanie względnie trwałych zmian w szeroko rozumianym zachowaniu.
KSZTAŁCENIE – ogół działań, czynności i procesów pozwalających zdobyć wiedzę jednostce uczącej się. K umożliwia poznanie świata i przygotowuje do zmieniającej się rzeczywistości. K to nauczanie i uczenie się wraz z towarzyszącym tym działaniom wychowaniem.
WYKSZTAŁCENIE – połączenie samokształcenia z kształceniem. W to posiadany zasób wiedzy, umiejętności i sprawności umożliwiający jednostce poznanie otaczającego świata i skuteczne w nim działanie, wykonywanie określonego zawodu.
EDUKACJA - wychowanie, kształcenie; ogół procesów oświatowo-wychowawczych. E to wszelkie zorganizowane nauczanie i uczenie się.
WYCHOWANIE – wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społ. i przyr. na człowieka, kształtujące jego osobowość w kierunku uznawanym przez społeczeństwo za pożądany. Wychowanie ma na celu rozwój fizyczny, umysłowy i moralny. Wychowanie oznacza oddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup.
PEDAGOGIKA- jest nauką o procesach wychowawczych: o istocie, celach, treściach, metod
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 70,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!