ikona pliku doc

pedagogika ściąga notatki

Pedagogika ściąga


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 36,50 kB.


Pedagogika naturalistyczna- hołdująca wychowanie, zgodna z naturą. Naturalizm pedagogiczny, napywizm, pojpocentryzm, teoria swobodnego wychowania- J. A. Komejski-wychowanie bezstresowe to brak wychowania, nie zajmowanie się odpowiednio dzieckiem, nie stosuje się nakazów i zakazów, norm postępowania, tradycje.
Socjalizm pedagogiczny-traktuje wychowa nie jako zjawisko społeczne (kształcimy i wychowujemy człowieka dla społeczeństwa) Pedagogika kultury- według której uczestniczenie w wartości kulturowych jest podstawą wychowania. W Polsce dopiero w okresie międzywojennym. Według pedagogiki kultury człowiek jest istotą kulturalną uczestnicząca w procesie przeżywania i tworzenia przedmiotowych wartości. Między kulturą a osobowością człowieka zachodzą wzajemne oddziaływania. Proces kształcenia polega na przygotowaniu człowieka do uczestnictwa w świecie wartości kulturowych. W niektórych założeniach pedagogika kultury zbliża się do personalizmu nie uznaje jednak osobowości za niezależny i samoistny byt duchowy. WYCHOWANIE-1.to zamierzone i świadome podejmowanie czynności mające na celu ukształtowanie osobowości wychowanka według społecznie akceptowanego wzoru czyli ideału wychowawczego.2-świadomie organizowana działalność społeczna której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości człowieka zmiany te obejmują zarówno stronę powszechną instrumentalną związaną z poznaniem rzeczywistości umiejętnością oddziaływania na nią i jej stronę aksjologiczną która polega na kształtowaniu stosunku człowieka do świata i ludzi jego przekonań postaw układu wartości celu życia. Proces i wyniki wychowania kształtują się pod wpływem świadomego i celowego oddziaływania odpowiedzialnych za wychowanie osób i instytucji zależy od systemu wychowania równoległego a zwłaszcza od odpowiednio zorganizowanej działalności środków masowego oddziaływania wysiłków jednostki nad kształtowanie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 36,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!