ikona pliku doc

Pedagogika rodziny notatki

kilka zagadnień, m.in. typologia rodzin, funkcje, style wychowawcze, postawy


  879 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 879
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 58,50 kB.


TYPOLOGIA RODZIN Więzi rodzinne: Mała ? para małżeńska i niepełnoletnie dzieci, kontakty z krewnymi ograniczone do najbliższych członków Duża ? kilka pokoleń krewnych żyje we wspólnym gospodarstwie, połączeni często wspólnota majątkową Duża zmodyfikowana ? bliska sobie grupa wielopokoleniowa, nie zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie, bliscy krewni mają szansę wspólnego zamieszkania np. w razie opieki nad rodzicami Status społeczny: Chłopska Robotnicza Inteligencka Elitarna Stan ekonomiczny: Rodziny bardzo biedne ? bez stałego źródła dochodu, zarobek dorywczy i zasiłki, bez warunków do wychowania i kształcenia dzieci Rodziny biedne ? z trudem samowystarczalne, warunki wychowawcze mało sprzyjające, poziom aspiracji wobec dziecka jest niski Rodziny zamożne ? żyjące w dostatku, dążące do awansu społecznego, dobre warunki wychowawcze Bardzo zamożne Rozkład władzy i autorytetów: Patriarchalna Matriarchalna Egalitarna ? równość współmałżonków, równy podział władzy i obowiązków Liczebność: Rodzina nieliczna ? jedno lub dwoje dzieci lub rodzina bezdzietna Średnio liczna ? 3-4 dzieci, rodzina optymalna Bardzo liczna ? ponad 4 dzieci, jest to niekorzystne dla socjalizacji, trudny do wychowawczego opanowania Zróżnicowanie więzi społecznej: Rodzina normalna ? oparta na więzi biologicznej między rodzicami a dziećmi Rodzina niepełna ? trwała nieobecność jednego z rodziców, występują problemy wychowawcze Rodzina zreorganizowana ? przez zawarcie kolejnego małżeństwa, stanowi skomplikowany układ stosunków, problem przybranych dzieci, ojczyma i macochy Rodzina zdezorganizowana ? stosunki konfliktowe zaburzające socjalizacje Rodzina zdemoralizowana ? pozostająca z konfliktem z prawem lub zasadami współżycia społecznego Rodzina zastępcza ? świadomość braku więzi biologicznej z dzie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 58,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!