plik odt

Opracowanie struktury tekstu książki ,,Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka” Stanisława Kozaka

Opracowanie struktury tekstu książki ,,Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka” Stanisława Kozaka Po dokonaniu analizy tytułu książki wywnioskowałam, iż autor opisuje w szerokim spektrum zjawiska patologiczne występujące wśród dzieci i młodzieży. Z samego tytułu drugiej jego części wynika, że autor opisuje także w swoim dziele profilaktykę patologii jak i również leczenie. Ponadto przewiduję, iż autor nie tylko zaznajomi czytelnika, ale nauczy zrozumienia i postrzegania...

plik

Opracowanie struktury tekstu książki ,,Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka” Stanisława Kozaka

Opracowanie struktury tekstu książki ,,Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka” Stanisława Kozaka Po dokonaniu analizy tytułu książki wywnioskowałam, iż autor opisuje w szerokim spektrum zjawiska patologiczne występujące wśród dzieci i młodzieży. Z samego tytułu drugiej jego części wynika, że autor opisuje także w swoim dziele profilaktykę patologii jak i również leczenie. Ponadto przewiduję, iż autor nie tylko zaznajomi czytelnika, ale nauczy zrozumienia i postrzegania...

plik doc

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

Krótki referat na temat podstawowych zadań świetlicy szkolnej

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

Świetlica spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo -  wychowawczych szkoły i jest z nią integralnie związana.

Świetlica szkolna jest dziś jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem, gdyż oprócz funkcji opiekuńczej powinna odgrywać doniosłą rolę w procesie dydaktyczno - wychowawczym szkoły.

Działalność św...

plik odt

Konspekt lekcji profilaktycznej - narkotyki

Przygotowany konspekt zajęć z uczniami w zakresie profilaktyki

AKADEMIA HUMANISTYCZNA
IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA
Wydział
Pedagogiczny
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Magdalena Bulkowska
Nr albumu:
51269
Szkodliwe skutki zażywania narkotyków
- konspekt zajęć
Praca zaliczeniowa z przedmiotu:
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Pułtusk,
24 stycznia 201

plik doc

autoagresja

ankieta na temat autoagresji wśród młodzieży
Maja studentka socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie e-mail: maja2277@wp.pl Autoagresja wśród młodzieży-Twoja opinia? Ankieta Koleżanko! Kolego! Przygotowuję pracę dyplomową na temat autoagresji wśród młodzieży, szczególnie interesują mnie samookaleczenia, które są jednym z jej przejawów. Proszę o szczere i wyczerpujące odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Ankieta jest anonimowa, jej wyniki posłużą wyłącznie do...