ikona pliku doc

pedagogika resocjalizacyjna notatki

Pedagogika resocjalizacyjna


  60 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 60
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 50.00 kB.


Pedagogika resocjalizacyjna (przedmiot, cele, zadania, definicje)
Pedagogika resocjalizacyjna – geneza
„wyrosła z korzenia” Pedagogiki Specjalnej
w rewalidacja dzieci upośledzonych społecznie (niedostosowane społecznie),
- zachowania destruktywne spowodowane są zaburzeniami charakterologicznymi oraz emocjonalnymi;
- społeczna rewalidacja wymaga działań leczniczo-wychowawczych; jednostki należy pobudzać do społecznie pożądanej aktywności, w tym do poprawnych kontaktów społecznych.
„drugi korzeń” Pedagogika społeczna
problemy wykolejenia, degradacji społecznej czł. - efekt niekorzystnych warunków środowiskowych;
najbardziej pożądanymi działaniami naprawczymi - zabiegi kompensacyjne, opiekuńcze, profilaktyczne bądź wspomagające rozwój jednostek, grup lub instytucji;
gdy brak efektów; to resocjalizacja ma charakter interwencji medycznej bądź terapeutycznej.
ważne osoby i instytucje PR w Polsce
      Polski Instytut Pedagogiki Specjalnej (1952)
      Maria Grzegorzewska (1964) Pedagogika specjalna
      Otto Lipkowski (1966) Wychowanie dzieci społecznie niedostosowanych (1970) Resocjalizacja (1971) Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja
      Czesław Czapów (1971) Pedagogika resocjalizacyjna (wspól. z St. Jedlewskim); (1978) Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki
      Jan Konopnicki (1971) Niedostosowanie społeczne
      Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (1972)
      WSPS (1978) → APS(2000)
      Stanisław Górski (1985) Metodyka resocjalizacji
      Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizacyjnego im. Kazimierza Lisieckiego (1989)
      Lesław Pytka (1991) Pedagogika resocjalizacyjna; UW
      Pedagogium WSPR w Warszawie (1997)
      Marek Konopczyński (Pedagogium WSPR)
      Andrzej Bałandynowicz (UW, Pedagogium WSPR)
      Bronisław Urban (UJ); Wiesław Ambrozik (UAM)
      Henryk Machel (UG);
Pedagogika resocjalizacyjna
      jest to dyscyplina teoretyczna i praktyczna, zajmująca się wychowaniem osób z
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 50.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!