plik docx

żywienie dzieci w wieku niemowlęcym


Anna Kowalczyk Kierunek: Pedagogika Numer albumu: 10686 Żywienie dzieci w okresie niemowlęcym. Praca zaliczeniowa Przedświt, 10.01.2018 r. Wiek niemowlęcy obejmuje dzieci po ukończeniu 4 tygodni (28 dni), z dniem 29 dziecko z okresu noworodkowego przechodzi w okres niemowlęcy, a trwa on aż do końca pierwszego roku życia. Jest to szczególnie ważny okres, ze względu na wielość i intensywność przemian zachodzących w organizmi...

plik docx

Pojęcie i zadania pedagogiki przedszkolnej


6.10.2016r. T: Pojęcie i zadania pedagogiki przedszkolnej. Pedagogika przedszkolna (dalej pp.) Pedagogika przedszkolna wyłoniła się z pedagogiki ogólnej w 1970r. Duży wkład w rozwój pp. włożyli; Jan Władysław Dawid „O duszy nauczycielstwa polskiego”, S. Balej, S.Szuman, M. Kwiatkowska, Z.Topińska, Halina Myszkowska, Danuta Waloszek, Maria Jackowska, Sabina Guz PP. – nauka o wychowaniu dziecka w placówkach przedszkolnych. Nauka o celach, treściach, metodach, środkach i formach org...

plik docx

Scenariusz zajęć dydaktycznych "Moje imię"

Scenariusz zajęć prowadzonych we wrześniu. Wprowadzenie 1.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Data: 15.09.2015 r.

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne

Grupa wiekowa: Klasa I

Krąg tematyczny: To ja

Temat: Moje imię

CELE – PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

  • przestrzega zasad pracy w grupie
  • zgodnie bawi się z innymi dziećmi
  • słucha tekstu czytanego przez nauczyciela
  • udziela odpowiedzi na pyt...

plik doc

pedagogika zabawy

klanza
Pedagogika zabawy wg KLANZA Zuzanna Gburzyńska grupa III ZPG3 Spis treści KLANZA jest to Polskie Stowarzyszenie Animatorów Zabawy. Organizacja ta powstała w 1990 roku i początkowo nosiła nazwę Klub animatorów Zabawy, stąd narodziła się nazwa Klanzy. Do historii KLANZY należą już pierwsze kursy prezentujące metody pedagogiki zabawy i animacji. Stowarzyszenie zajmuje się organizacją imprez z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy, organizuje kursy, szkolenia, warsztaty, prowadzi...

plik doc

Trudności wychowawcze

trudnośći w pracy nauczyciela
Przyczyny trudności wychowawczych i zapobieganie im.       Na temat przyczyn trudności wychowawczych wypowiadało się i nadal wypowiada się wielu teoretyków i praktyków psychologii, pedagogiki, psychiatrii i socjologii. Problem stawia dużo więcej pytań niż możemy dać trafnych odpowiedzi. Dobrze, że umiemy określić winę za taki stan rzeczy – jest to ogromna złożoność przyczyny nieprzystosowania społecznego oraz niezadowalające metody badań. &nb...

plik doc

Konspekt zajęć dla gości z przedszkola

konspekt zawierający sposoby przeprowadzenia przedstawienia dla przedszkolaków w szkole podstawowej
SCENARIUSZ INTEGRACYJNEJ ZABAWY KARNAWAŁOWEJ PT.: „PIERNIKOWY BAL U JASIA I MAŁGOSI” 1. Miejsce: Zespół Szkół 2. Data: 28.02.2014r. 3. Osoby prowadzące:; 4. Cele: -stworzenie atmosfery wspólnej zabawy poprzez integrację uczniów oraz przedszkolaków -kształtowanie umiejętności zachowania się na imprezach szkolnych -wyzwalanie aktywności oraz inwencji twórczej -kultywowanie zwyczaj...