plik odt

Pedagogika porównawcza

przydatne
Pedagogika porównawcza jak subdyscyplina pedagogiczna. 7 kryteriów sybdyscyplin Stanisława Kawuli.       kryteriów celów działalności edukacyjnych a) kształcenie (nauczania i uczenie się) – teoretyczne podstawy kształcenia b) wychowanie (teoria wychowania)       kryterium rozwojowe – to co dotyczy człowieka w perspektywie całego jego życia a) pedagogika żłobkowa, dzicięca, młodziezowa, pedagogika dorosłych (andragogika) b) dorosłość  ...

plik doc

Analiza systemu oświatowego w Polsce na tle systemu oświatowego w Norw

analiza porównawcza systemów edukacji
Analiza systemu oświatowego w Polsce na tle systemu oświatowego w Norwegi.             Polska 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2011 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania jest język polski. 2. Administracja i finansowanie edukacji W roku szkolnym 2011/12 niemal wszyscy uczniowie (97 %) r...

plik doc

szwecja system oswiatowa

opis systemu edukacji w Szwecji z pedagogiki porównawczej
Fonderska Agnieszka gr. 963 CHARAKTERYSTYKA SZWECKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Szwedzki system edukacji należy do jednych z lepiej funkcjonujących w Europie. Potwierdzeniem tego są dane statystyczne. Ponad 25 proc. Szwedów -w przedziale wiekowym od 25-64 - legitymuje się jakąś formą studiów wyższych. Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige)to państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwec...

plik docx

walidacja ksztalcenia

walidacja kształcenia- metody

Walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego postrzega się coraz częściej jako sposób ulepszania uczenia się przez całe życie i uczenia się w różnych miejscach                       i formach. Szybko wzrasta liczba krajów, w których podkreśla się, jak istotne znaczenie ma uwidacznianie i docenianie uczenia się odbywającego się poza placówkami prowa...

plik docx

pp skórczyńska

pedagogika porównawcza wykłady

Pedagogika porównawcza

Wykład: Porównawcze badania pedentologiczne

  1.  Nauczyciele obecnie pracujący w szkole byli przygotowywani do zawodu w poprzednim wieku. Ocenia się, że 75% aktualnie czynnych nauczycieli było kształconych w XX wiek...