ikona pliku rtf

pedagogika porównawcza notatki

pedagogika porównawcza, sciąga, studia mgr, II rok


  325 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 325
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 35.50 kB.


Pedagogika porównawcza- zajmuje się edukacją w różnych krajach. Jej celem jest zbieranie, klasyfikowanie, szeregowanie i analiza danych dotyczących systemów edukacji w różnych krajach świata.
1.Pedagogika porównawcza- jej początek to okres oświecenia. Pierwszym twórcą PP, który swą działalność zaczął we Francji jest MARC-ANTONINE JULIEN DE PARI- zaproponował on aby rządy różnych krajów świata, wypełniały standardowy kwestionariusz dot. Oświaty. Następnie miały one być zestawiane ze sobą i opublikowane w celu możliwości porównań w innych krajach.
* na początku XIX w coraz częściej zaczęto tworzyć te zestawienia.
* w 1925r. zostało powołane w Genewie Międzynarodowe Biuro Edukacji, zaczęto systematycznie zbierać dane z oświaty i tworzyć zestawienia tych danych w protokoły, dot oświaty i edukacji.
* współcześnie takich instytucji jest dużo, np. OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), UNESCO, UNICEF, bazy internetowe.
2.Cele pedagogiki porównawczej
1.OPIS- polegający na charakteryzowaniu systemów edukacji, procesów rezultatów kształcenia. Polega on na zbieraniu,klasyfikowaniu i szeregowaniu danych dotyczących edukacji w innych krajach
2.WSPOMAGANIE rozwoju instytucji i dzaiłań edukacyjnych- dostarczanie inspiracji do zmiany systemów edukacyjnych w danym kraju.
3.ANALIZA powiązań istniejących zarówno wewnątrz systemu edukacji i pomiędzy edukacją a społeczeństwem.
4.INWESTYCJE edukacyjne. Edukacje a rynek pracy, rozwój gospodarczy, czyli powiązania edukacji z różnymi systemami gospospodarki, polityki, struktury społecznej.
5.PRZEPROWADZENIE uogólnień teoretycznych-czyli szerokie podsumowanie, co zrobić aby ulepszyć edukacje w naszym kraju.
3.Fazy badań porównawczych:
I DESKRYPCJA- opis zjawisk poddanych analizie.
II INTERPRETACJA- wyjaśnienie opisywanych zjawisk.
III JUKSTAPOZYCJA- zestawianie informacji o tym samym zjawisku z różnych układów rzeczywistości.
4
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 35.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!