ikona pliku odt

Pedagogika porównawcza notatki

przydatne


  55 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 55
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23.62 kB.


Pedagogika porównawcza jak subdyscyplina pedagogiczna.
7 kryteriów sybdyscyplin Stanisława Kawuli.
      kryteriów celów działalności edukacyjnych
a) kształcenie (nauczania i uczenie się) – teoretyczne podstawy kształcenia
b) wychowanie (teoria wychowania)
      kryterium rozwojowe – to co dotyczy człowieka w perspektywie całego jego życia
a) pedagogika żłobkowa, dzicięca, młodziezowa, pedagogika dorosłych (andragogika)
b) dorosłość
      wczesna dorosłość (18 r.ż – 35)
      średnia dorosłość (45)
      późna dorosłość (50-75)
Geontologia – nauka zajmująca sie późną starością
      kryterium analogiczne, rozwojowe, pedagogika żłobkowa, przedszkolna, wczesnoszkolna, szkolna oraz szkoły wyższe
      kryterium dewiacji czyli jest to resocjalizacja i penitencjarna (zajmujaca sie więźniami) i dewiacji i defektów rozwojoych dzieli sie na pedagogikę specjalizacyjną, rewalidacja, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika.
      Kryterium problemowe pedałtologia Aleksander Nalastkowski zrobił ankiete dotyczącą jakości życia nauczyciela został za to skrytykowany przez nuczycieli (jest to nauka o nauczycielu)
      kryterium metod badań: a) historia wychowania Stanisław kot b) pedagogika ogólna (współczesne kategorie pedagogiki)
      kryterium działaności ludzkiej a) pedagogika społeczna (zajmuje sie środowiskowymi uwarunkowaniami wychowawczymi) b) pedagogika pracy c) pedagogika zdrowia
d) pedagokika medialna (wpływ nowoczesnej technologii i mediów na wykorzystywanie w pracy) e) pedagoika ciała (zwrócenie uwagi na integralność edukacji, dualizm ciała i duszy, kształcenie wszystkich obszarów wychowanka)
Geneza koncepcje i głowni przedstawiciele p.p. Wg Andersona (PP można okreśic jako miedzykulturowe porównie struktur działania, celów, metod i osiągnięc różnych sytemów oświatowych i społecznych odpowiednikami tych systemów i części światowych wg wincentego okonia – p.p. To dyscyplina pedagogicczna zajmująca sie analizą i poró
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23.62 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!