ikona pliku docx

PEDAGOGIKA POLSKA W XX WIEKU- LUDZIE, NURTY, OSIAGNIĘCIA. notatki


  70 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 70
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.46 kB.


28. PEDAGOGIKA POLSKA W XX WIEKU- LUDZIE, NURTY, OSIAGNIĘCIA.

Myśl pedagogiczna XX w. przedstawia obraz różnorodnych kierunków i stanowisk.

Za najważniejsze teoretyczne nurty w naukach o wychowaniu w okresie Drugiej Rzeczypospolitej i w Polsce powojennej należy uznać:

  1.  nurt pedagogiki psychologicznej i związany głównie z nim wielki ruch „Nowego wychowania” (wychowania progresywnego)
  2.  nurt pedagogiki socjologicznej (pedagogiki społecznej)
  3.  nurt pedagogiki kultury (pedagogiki humanistycznej)
  4.  nurt pedagogiki egzystencjalnej
  5.  nurt pedagogiki marksistowskiej

Pedagogika psychologiczna

* Stefan Szuman- (1889-1972) jego studia i podręczniki odegrały szczególną rolę w uzasadnieniu psychologicznych podstaw teorii wychowania. Głównym przedmiotem jego badań jest psychologia dziecka i związane z nią zagadnienia wychowawcze. Kładzie nacisk na zharmonizowanie obu stron osobowości, „uszanowania w dziecku naturalnych dążności i i skłonności, ale zarazem okiełznania i podporządkowania ich wrodzonej energii pod wyższe duchowe i ponadindywidualne cele”. Szuman był rzecznikiem tych stanowisk. Dały temu wyraz jego dzieła np. „Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego”, „Psychologia wychowawcza wieku szkolnego”.

* Janusz Korczak- właśc. Henryk Goldszmit, 1878- 1942) lekarz, pisarz, „opiekun dzieci sierocych” , stworzył najoryginalniejszy system wychowawczy, który wyrósł z ducha nowej pedagogiki empirycznej i „nowego wychowania”. Stworzył system wychowania samorządnego, opartego na miłości i poszanowaniu każdego dziecka, na wychowawczej sile tkwiącej w grupie dziecięcej i w pracy oraz na porozumiewaniu się z dzieckiem. Jego system realizowany był w warszawskim Domu Sierot. Jego dorobek pisarski stał się min. podstawą żywego międzynarodowego humanistycznego ruchu pedagogicznego.

* Czesław Babicki- (1880- 1952) działacz oświatowy, pedagog. Nawiązywał do systemu opiekuńczo- wychowawczego Korczaka. Stworzył oryginalny system tzw. wychowania rodzinkowego. Dzieci w różnym wieku tworzyły pod opieką wychowawcy „rodzinkę”, zamieszkując w jednym domu. Babicki zyskał autorytet w sprawach wychowania opiekuńczego. Swoje poglądy przedstawił w pracy „Wychowanie dziecka opuszczonego w zakładach opiekuńczo- wychowawczych”.

* Kazimierz Jeżewski- (1877- 1948) działacz oświatowy, pedagog. Stworzył Towarzystwo Gniazd Sierocych, które realizowało wychowanie dzieci sierocych poprzez włączanie ich do rodzin zastępczych, zwanych „gniazdami”. W tzw. „wioskach sierocych” znajdowało się kilka takich gniazd. ( „System wychowawczy”, „Pedagog czynu”)

* Maria Grzegorzewska- (1888- 1967) W 1922 r. zorganizowała Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i odtąd zajmowała się działalnością naukową z zakresu pedagogiki specjalnej, a także kształceniem nauczycieli. Maria Grzegorzewska jako pierwsza w Polsce podjęła systematyczne badania nad zagadnieniami pedagogiki niepełnosprawnych, stworzyła jej podstawy. Opracowała oryginalną metodę nauczania, która nosi nazwę "metody ośrodków pracy". Główne jej publikacje to: „Psychologia niewidomych”, „Listy do młodego nauczyciela”, „Pedagogika lecznicza”.

* Wincenty Okoń- (1914) przeprowadził oryginalne badania nad procesem nauczania, nad problemowym nauczaniem i uczeniem się. Stworzył oryginalną teorię kształcenia wielostronnego, w myśl której w nauczaniu należy uwzględniać stronę teoretyczną, praktyczną i emocjonalną nauczania, a nie jedynie teoretyczną. Większość pracy badawczej związał z Uniwersytetem Warszawskimi Instytutem Badań Pedagogicznych. Zajmował się procesem dydaktycznym oraz jego uwarunkowaniami, historią myśli pedagogicznej XIX i XX w., zagadnieniami związanymi z pedeutologią.

Pedagogika socjologiczna (społeczna)

* Helena Radlińska- (1876- 1954) twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.46 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!