ikona pliku doc

Pedagogika personalistyczna notatki

Pedagogika


  336 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 336
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 50.00 kB.


PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA Pedagogika personalistyczna wywołuje ciągle żywe zainteresowanie szerokich kręgów pedagogów ? zarówno teoretyków jak i praktyków na całym świecie. Jest to nurt współczesnego myślenia, który różnie rozwijał się w poszczególnych krajach oraz przyjmował różne oblicza. Nurt ten najbardziej łączony jest z postacią i działalnością Emmanuela Mouniera (1905 - 1950), uważanego za głównego założyciela personalizmu. Do najczęściej występujących odmian pedagogicznych koncepcji personalizmu zaliczamy personalizm ontologiczny (metafizyczny) i historyczny. 1.Podstawowe kategorie i terminologia. Podstawowymi kategoriami w pedagogice personalistycznej są: termin ?personalizm? pojęcie ?osoba? pojęcie ?wspólnota? Osoba ? pojęci to ma swoją odległą historię, a według W. Granat ? ma jakąś urzekającą siłę, gdyż jest ciągle na nowo podtrzymywane i wyjaśniane. Obecnie można znaleźć różne definicje terminu ?osoba?. Wychodząc od etymologii pojęcie to wyprowadza się od łacińskiego słowa persona (osoba), które swoimi korzeniami sięga z kolei do greckiego pr?sopon (tzn. maska używana przez aktora w starożytnym dramacie greckim, w języku Etrusków określana jako phersu). Etymologiczne analizy, jak też te uwzględniające kontekst społeczno- kulturowy w różnych językach i kulturach, pozwalają stwierdzić, że w pojęciu osoba jest zawarte stwierdzenie o człowieku jako człowieku, w jego formie, indywidualności, w jego sposobie życia jako bytu o-sobnego, oddzielonego od rzeczy i od otoczenia, jednostkowego i niepowtarzalnego. Być- osobą łącz się bowiem, zdaniem R. Guardiniego (1885 - 1968), z niepowtarzalnością i pojedynczością. Te kategorie można widzieć w wymiarze: ilościowym ??jestem tylko jeden, nie mogę mieć? sobowtóra jakościowym ? ?tylko ja jestem tą osobą? Rozważając termin osoba, można go uwzględnić w
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 50.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!