plik odt

Zasady motywacji

Rola nauczyciela w stymulowaniu osiągnięć ucznia
Rola nauczyciela w stymulowaniu motywacji osiągnięć Chcąc zachęcić uczniów do jakiegokolwiek postępowania ważna jest motywacja ukazanie celów perspektyw,dodawanie odwagi zachęcanie by uczeń\człowiek sam siebie zachęcał do działania. Nauczyciel, by mógł skutecznie motywować uczniów do uczenia powinien dostosowywać stopień trudności do danego ucznia. Uczniom bardziej zdolnym dawać ambitniejsze zadania i pomagać gdy dla innych okaże się tru...

plik docx

Zjawisko prostytucji w epoce oświecenia

Zjawisko prostytucji w epoce oświecenia

Zjawisko prostytucji w epoce oświecenia (zwana także epoką galanterii):

-2 połowa XVIII w. do rewolucji francuskiej

-W architekturze dominował styl rokoko, który cechował się eksponowaniem seksualności .

-W kręgu arystokracji powszechna była gra towarzyska dla małżeństw były to kontakty seksualne, ale nie z małżonki...

plik docx

Modele resocjalizacji

pedagogika

Model resocjalizacji nieletnich w Niemczech

Niemiecki model resocjalizacji rozwija się w zakresie form i metod oddziaływań wychowawczo opiekuńczych.

Podstawowe elementy systemu:

·        Sądy dla nieletnich,

·        Urzędy opieki społecznej nad młodzie...

plik pdf

Program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu.

Program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu.
MINISTERSTWO SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI OPRACOWAŁ: Mi dzyresortowy Zespół ds. Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przest pczo ci w ród Dzieci i Młodzie y WARSZAWA 2003 Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przest pczo ci w ród Dzieci i Młodzie y 2 Spis tre ci Wst p ......................................................................................................................

plik odt

Zjawisko prostytucji

zjawisko prostytucji, skala zjawiska, zagrożenia i skutki uprawiania prostytucji
Część II Prostytucja – oznaka wykolejenia społecznego Prostytucja jest objawem wykolejenia społecznego. Uprawianie prostytucji nie pozostaje bez wpływu na psychikę kobiety. Największe niebezpieczeństwo, jakie niesie prostytucja, polega na całkowitym odhumanizowaniu życia płciowego, sprowadzeniu go do aktu fizjologicznego odartego z wszystkich cennych i wzbogacających człowieka elementów psychologicznych ( mił...

plik doc

Mechanizmy wpływu występujące w wychowaniu

Mechanizmy wpływu występujące w wychowaniu
Mechanizmy wpływu występujące w wychowaniu „Zgodnie z teorią społecznego uczenia się, uczenie się społecznych zachowań następuje głównie w wyniku współuczestnictwa jednostki w interpersonalnych sytuacjach społecznych. Teoria ta dotyczy podstawowych mechanizmów, za pośrednictwem, których dochodzi do konstruowania się nowych sposobów zachowania, do ich podtrzymywania, ich zmiany, a także ich zaniku” Grochocimska R. „Przemoc wobec dziecka w wie...

plik odt

Sprawozdanie z praktyk

Sprawozdanie z praktyki w MOPS
Angelika Woźnica 21497 Ped 2 RiPP                   Sprawozdanie z przebiedu praktyki             Praktykę studencką odbyłam pod opieką pracowników socjalnych . Podczas jej odbywania zapoznałam się z podstawowym zakresem działań placówki i obowiązków jakie spełnia oraz na czym polega praca pracownika socjalnego i czym taka osoba kieruje sie w swoim zawodzie. Dowiedział...

plik doc

sekty

pzdrim
W kwietniu 1993 roku sekta z góry Karmel, niedaleko Waco w Teksasie, znalazła się w centrum uwagi całego świata. Zebrani wokół swojego guru, Davida Koresha, dawidianie, „komandosi Pana”, zabarykadowani w swojej świątyni i uzbrojeni po zęby przez siedem tygodni stawiali opór FBI. Bilans oblężenia w Waco to śmierć w płomieniach 86 osób – mężczyzn, kobiet i dzieci. Ta tragedia potwierdziła przepowiednie mistrza, który cztery dni wcześniej zapowiadał nadejście boga mściciela, karzącego n...

plik doc

Wartości źródłem wychowania

Wartości źródłem wychowania. Rola wartości w wychowaniu, klasyfikacja wartości, określenie wartości i sposoby ich istnienia, wartości preferowane w wychowaniu.
      Wartość – przez wartość rozumie się to wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest ze wszystkich miar godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich. Inne rozumienie to jest ich utożsamianie nie tyle co z kryterium oceny rozstrz...