plik pdf

Oddziaływania penitencjalne

Oddziaływania penitencjalne w aresztach śledczych
1 Prowadzenie oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych aresztach śledczych (zarys wykładu) Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby postrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa. Dla osiągnięcia tego celu prowadzi się zindywidualizowane od...

plik pdf

Pedagogika Penitencjalna

Wykłady z zakresu pedagogiki penitencjalnej
WYKŁAD 2. Pedagogika penitencjarna Kara pozbawienia wolności i jej cele Koncepcja kary kryminalnej  wg. Zachariego (początek XIX w.)  wg. L.Lernell’a (1977r.) Koncepcja kary kryminalnej wg. Zachariego:  bezwzględne lub absolutne – kara jest celem samym w sobie bo czyn musi być karą  względne lub relatywne – kara jest instrumentem, środkiem do realizacji celów użytych dla jednostek lub dla społeczeństwa jako całości, kara jest uzasadniona wtedy...