plik pdf

WYK1-System Opieki i wsparcia w polsce


SYSTEM OPIEKI I WSPARCIA W POLSCE-wyk1-07.10.2015 1. Jak wygląda system opieki w Polsce ? Temat wykładu: EWOLUCJA FORM POMOCY DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI NA PRZESTRZENI WIEKÓW FILOGENEZA - rozwój osobniczy gatunku, ludzkości ONTOGENEZA - historią rozwoju człowieka od narodzin do śmierci OPIEKA - jest pierwotna wobec wychowania tzn. u źródła Różne właściwości i charakterystyka opieki pomiędzy światem zwierząt i ludzi RÓŻNICE * w świecie ludzi okres bezradności jest b.długi nawet 1/3 życia czł...

plik odt

System opiekuńczo wychowawczy w Grecji

System opieki socjalnej w Grecji
System opieki nad dzieckiem w Grecji Sytuacja i kluczowe trendy. Grecki system dodatków społecznych i środków pomocowych oparty na jednolitych zasadach jest na etapie stopniowego rozwoju. Polityka społeczna jest zdominowana przez system przyznawania dodatków finansowych dla różnych grup, jednak jej założenia nieustannie się zmieniają, co jest rezultatem ostatnio poczynionych kroków. Oprócz usprawnień i programów w ramach otwartej opieki społecznej i ochrony...

plik doc

pedagogika, wiedza o rozwoju człowieka

pedagogika, wiedza o rozwoju człowieka, temat: dziedziczenie
Ogólne zasady dziedziczenia Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach. Za prekursora genetyki uważa się czeskiego zakonnika Grzegorza Mendla, który w 1886 r. po raz pierwszy opisał podstawowe prawa dziedziczenia cech. Dziedziczenie to cecha wszystkich organizmów żywych polegająca na tym, że potomstwo przybiera cechy rodziców...

plik doc

pedagogika

Pedagogika, pierwszy semestr, tryb zaoczny, przedmiot; wiedza o rozwoju człowieka, temat: dziedziczenie.
Ogólne zasady dziedziczenia Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach. Za prekursora genetyki uważa się czeskiego zakonnika Grzegorza Mendla, który w 1886 r. po raz pierwszy opisał podstawowe prawa dziedziczenia cech. Dziedziczenie to cecha wszystkich organizmów żywych polegająca na...

plik doc

zmienne i wskaźniki

zmienne i wskaźniki przydatne w metodologii badań społecznych
abela nr 3. Wskaźniki w układzie tabeli. Lp. Zmienna niezależna Wskaźniki Sposób wyrażania 1. Dziecko w wieku przedszkolnym 1.1. Wiek dziecka       2-3 lata,       3-4 lata,       4-5 lat,       5-6 lat. liczby i procenty 1.2. Płeć dziecka       chłopcy       dziewczęta liczby i procenty 2. Środowisko rodz...

plik docx

Sprawozdanie ze spotkania z dzieckiem

Sprawozdanie ze spotkania z dzieckiem

Sprawozdanie ze spotkania z dzieckiem.

Eksperyment I

Studentka zapoznaje chłopca(7 lat ) z kukiełką Kosmatkiem, który chce nauczyć się liczyć. Dziecko chętnie wita nowego kolegę i chce pomóc nauczyć go liczyć. Zadaniem chłopca jest uważnie przyglądanie się jak liczy Kosmatek i wskazanie w którym miejscu popełniał błędy. Nauka liczenia odbywa się za pomocą 18 kamyczków.

1 próba : Kosmatek liczy  1,2,3,4,...