ikona pliku doc

pedagogika - ogólne notatki

co to jest pedagogika, rozwój pedagogiki


  375 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 375
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 36,00 kB.


PEDAGOGIKA
Pedagogika (gr. Παιδαγωγική) to zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jest teorią działalności wychowawczej, samo postępowanie wychowawcze nazywa się natomiast często pedagogią (gr. Paidagogia, lub ars educandi – „sztuka wychowania”).
Polska nazwa „pedagogika” pochodzi od greckiego słowa „paidagogos” (παιδαγωγός), co oznacza „prowadzący dziecko”. Początkowo termin ten obejmował opiekę, nauczanie i wychowanie dzieci, ale z czasem rozszerzał swój zakres, pedagogami nazywając osoby zajmujące się wychowaniem praktycznym i teoretycznym.

Pedagogika należy do nauk społecznych. Zajmuje się formułowaniem teorii, celów, treści, metod, środków i form procesu wychowania, a także stanowi zasób wiedzy praktycznej na ten temat. Często korzysta z innych dziedzin nauki takich jak: filozofia, logika, antropologia filozoficzna i antropologia kulturowa, historia oświaty i wychowania, socjologia oświaty i wychowania, biologia - (anatomia, fizjologia, genetyka)
medycyna społeczna, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, psychologia wychowawcza, psychologia kliniczna, prakseologia, etyka, teoria naukowa organizacji i zarządzania, cybernetyka, ogólna teoria systemów, informatyka, ekonomia.
Pedagogika jako taka odnosi się głównie do młodego pokolenia, które dzięki oddziaływaniom wychowawczym ma osiągnąć optymalny rozwój osobowości, ukształtować wiedzę o rzeczywistości i przygotować się do funkcjonowania w życiu społecznym.
Do głównych instytucji takiego wychowania zalicza się rodzinę, przedszkole i szkołę.
Obecnie zakres zainteresowań pedagogiki obejmuje także:
      samowychowanie i samokształcenie młodzieży i dorosłych,
      oddziaływanie wychowawcze instytucji wychowania pozaszkolnego (głównie: środków masowej komunikacji, organizacji młodzieżowych, placówek kulturalny
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 36,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!