ikona pliku doc

Pedagogika Ogólna notatki

Podstawy Pedagogiki I Rok Studiów Pedagogicznych


  956 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 956
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 143,50 kB.


DZIAŁANIE PRAKSEOLOGICZNE, DZIŁĄNIE SPRAWNE, DZIAŁANIE SKUTECZNE, DOBRA ROBOTA Pedagogika Pedagogika kojarzy się z wychowywaniem, edukacja, szkoła, działalnością pedagogiczna, dydaktyczna. Organizacja nauk w szkole, resocjalizacja, socjalizacja, opieka nad dziećmi. Pedagogika jest to działalność ludzka, społeczna zachodząca w określonych miejscach np., środowiskowych, geograficznych, ekonomicznych to proces zachodzący w środowisku. Wychowanie Jako Podstawowa Kategoria Pedagogiczna Wychowawca Wychowanek Relacje zależność, komunikacja (stosunek miedzy wychowawca a wychowankiem) Organizowanie Działań Zorganizowanych (prakseologia organizowania działań ludzkich) Prakseologia to nauka o sprawnym dzianiu, teoria organizacji pracy. Twórca polskiej prakseologii był T.Kotarbiński Prakseologia Jako Nauka O Sprawnym Działaniu Wyróżniamy 4 poddziały prakseologii: Typologia sprawnego działania tzn. zajmujący się wyjaśnianiem pojęć związanych ze sprawnym działaniem (dział o charakterze porządkująco-pomocniczym) Normatywny - zajmuje się formułowaniem zasad dobrej roboty (skuteczne działanie, a dział skuteczne działanie to pozwalające osiągnąć zamierzony Cel) dział ten mówi o konkretnych warunkach, które msza być spełnione, aby określić je, jako działanie prakseologiczne Diagnostyczno-Postulatywny - zajmuje się analiza i ocena rzeczywistych form oceny i działania Analiza i Zasady Współdziałania - każde działanie można traktować, jako indywidualne (łączenia działań indywidualnych do całości) Działanie Rozumie się dowolne zachowanie się zmierzające do osiągnięcia celu, czyli, w jaki sposób się zachowujemy. Zachowanie zaś to znajdowanie się w określonym stanie. Zachowanie dowolne - oznacza ze podmiot działający ma mnie lub bardziej wyraźne poczucie swobody w zakresie wyboru swojego zachowania tzn. może się zachować s
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 143,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!