ikona pliku rtf

Pedagogika ogólna notatki

Pedagogika ogólna


  65 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 65
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 36.31 kB.


Podstawowe pojęcia pedagogiki ogólnej‭
Edukacja-ogół oddziaływań służących formowaniu się‭ ‬zdolności życiowych człowieka.
Niejednorodność tego pojęcia jest ukryta w terminach:ogół oddziaływania,zmienianie,rozwijanie,zdolności życiowe człowieka.Tak definiowana praktyka edukacyjna jest pojęciem bardzo szerokim‭ ‬.
Wychowanie wg Okonia:
Świadomie organizowana działalność‭ ‬społeczna oparta na stosunku wychowawczym między wychowankiem a wychowawcą,której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowościwychowanka.Zmiany te obejmują zarówno stronę poznawczo-instrumentalną,związaną z poznawaniem rzeczywistości i umiejętnościami odzdziaływania na nią,jak i stronę emocjonalno-motywacyjną,która polega na kształtowaniu stosunku do świata‭ ‬i ludzi‭ ‬,przekonań i postaw,układu wartości celu życia.
Samowychowanie:
-rozwijanie w procesie wychowania rodzinnego czy szkolnego motywacji pobudzającej młodzież i dzieci do pracy nad sobą.Jest działaniem wzmacniającym wpływ wychowawczy rodziny i szkoły.
-samorzutna praca człowieka nad ukształtowaniem własnego poglądu na świat‎ ‏,postaw,własnych cech‎ ‏charakteru i własnej osobowości.
Kształcenie-system działań zmierzających do tego aby uczącej się jednostce umożliwić‭ ‬:poznanie świata,ukształtowanie własnej osobowości,przygotowanie do zmieniania świata.
Nauczanie-planowa i systematyczna praca‭ ‬nauczyciela z uczniami.
Jest działalnością intencjonalną,intencja-wywołanie uczenia się jako czynności podmiotowej samych uczniów.
Uczenie się-proces nabywania‭ ‬trwałych zmian w zachowaniu w toku bezpośredniego i pośredniego poznawania rzeczywistości.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 36.31 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!