ikona pliku doc

Pedagogika \'nowego wychowania\' ;) notatki

Charakterystyka prądu, założenia, przedstawiciele, krytyka.


  201 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 201
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 89.50 kB.NOWE WYCHOWANIE W PEDAGOGICE
1.Charakterystyka Pedagogiki Nowego Wychowania : ( Karolina )
Pedagogika Nowego Wychowania to nazwa tego prądu używana w Polsce, natomiast w Stanach Zjednoczonych określana była mianem progresywizmu, podkreślając tym samym aktywizm i nastawienie na kreowanie przyszłości. W europie natomiast, gdzie jeszcze przewodził tradycjonalizm posługiwano się takimi nazwami jak: szkoła nowa, szkoła twórcza. W Rosji była to nazwa swobodnego wychowania, w Niemczech ustalił się termin pedagogika reform, którego istotą było zaakcentowanie dynamizmu przemian odrodzenia szkoły.
Nowe Wychowanie było krytyką rzeczywistego wychowania, było dążeniem do reformy pracy pedagogów i życia młodzieży. Nowe Wychowanie charakteryzowało się oryginalnymi koncepcjami teoretycznymi budującymi nowe światopoglądy.
2.Geneza Nazwy „Nowe Wychowanie”: (Karolina)
Ruch NW zaistniał na przełomie XIX i XX wieku we Francji oraz Szwajcarii i przetrwał do lat 40. XX wieku. Reprezentanci wywodzą się głównie z ludzi o wykształceniu psychologicznym. Tematyką, którą rozpracowywał było wychowanie i edukacja dziecięcia.
Do głównych przedstawicieli należeli Owidiusz Decroly, Edward Claparede, Adolf Ferrier.
Nowe Wychowanie opierało się nie tylko na teoretycznych przesłankach, lecz rozwinęło się także w praktyce w postaci szkół reform. W Polsce szkołę nowego wychowania stworzył Henryk Rowid nazywając ją "szkołą twórczą".
Twórcy pedagogiki nowego wychowania swoje poglądy zaczerpnęli z kilku źródeł:
      Naturalizm Jana Jakuba Rousseau, wyrażony w głównym jego dziele - "Emil czyli o wychowaniu".
      Jan Amos Komeński i jego "Wielka dydaktyka"
      Pragmatyzm Williama Jamesa
      Aktywizm Johna Deweya.
      Pedagogika kultury.
      Filozofia Henryka Bergsona
      Personalizm
      Psychologia eksperymentalna
3.Wyróżniki Nowego Wychowania: ( Kasia )
      na poziomie przedmiotowym – żywiołowa k
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 89.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!