plik odt

Pytanie o procedurę badawczą

1. W jaki sposób rozumiemy metodę badawczą i metodologię 2. Rozumienie metod badawczych w pedagogice 3. Procedury badawcze

7.10.15r.
Pytanie o procedurę badawczą- historia
W jaki sposób rozumiemy metodę badawczą i metodologię
Rozumienie metod badawczych w pedagogice, jakie metody się wyróżnia w sensie historycznym
Procedury badawcze, komentarz krytyczny
Sposobom badania przypisuje się określoną ważno...

plik odt

Streszczenie Fieldwork jest sztuką do 22 rozdziału

Streszczenie książki Fieldwork jest sztuką do 22 rozdziału

Badanie jest zespołem działań nakierowanych na zgromadzenie informacji - indywidualnym wywiadem kwestionariuszowym.

Indywidualny wywiad kwestionariuszowy jest najczęściej stosowaną metodą gromadzenia informacji, jeśli stanowią je poglądy, opinie czy fakty podawane osobiście. Informacje uzyskiwane od różnych osób gromadzone są w standaryzowanych warunkach i w ujednolicony spos&...

plik docx

metodologia

znajdują sie tu metody i techinki obserwacji

1. Metoda sondażu diagnostycznego zwana też metodą reprezentacyjną lub ankietową, należy do najpopularniejszych metod badańspołecznych w tym także pedagogicznych. T. Pilch metodę sondażu diagnostycznego określa jako sposób gromadzenia informacji o...

plik docx

Teoretyczne podstawy badań społ. Proes badawczy

o to jest badanie społeczne oraz rodzaje z opisem. Łobocki, Pilch i Bauman, Zaczyński

BADANIE SPOŁECZNE

Badania społeczne zmierzają do odkrywania prawidłowości w życiu społecznym. Wiążą się ze studiowaniem zmiennych i związków między nimi. Badanie te jest celowym poznawaniem jakiegoś wycinka rzeczywistości przyrodniczej, społecznej lub kulturowej.

...

plik doc

Monografia pedagogiczna

Metodologia badań spłecznych
Monografia pedagogiczna metoda badań, której przedmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placówki lub instytucjonalne formy działalności wychowawczej, prowadząca do gruntownego rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych (wg T.Pilcha) w socjologii np. monografia – m.in. badanie układów społecznych czy nawet zjawisk i procesów społ...

plik doc

Metody i Techniki

Krótki podział metod pedagogicznych,
Egzamin z metod pedagogicznych. Metody: Eksperyment jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczywistości polegającą na wywoływaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem. Jest szczególnym przypadkiem obserwacji, ale od obserwacji różniący się bardziej złożoną strukturą, staranniej opracowanym zamysłem badawczym i posługiwaniem się większą...

plik doc

metody badań

metodologia, badań, pedagogicznych,definicje
3. Pojęcie metod i technik badawczych w empirycznej pedagogice METODA: Wielu autorów definiuje metodę jako sposób dochodzenia do prawdy, poprzez formułowanie sprawdzonych twierdzeń. T. Pilch uważa, że „metoda jest zespołem czynności i zabiegów zmierzających do poznania określonego przedmiotu. Jest to pewnego rodzaju charakter działania, jaki podejmujemy do zdobycia interesujących nas danych” T. Pilch, Metodologia pedagogicznych badań środowi...