ikona pliku docx

Pedagogika matki a ojca notatki

na podstawie książki Homplewicza \"pedagogika rodziny\"


  315 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 315
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17.70 kB.


„Pedagogika matki a pedagogika ojca”

Od najwcześniejszych lat należy dzieci wychowywać do ich przyszłych w życiu, dojrzałych postaw i ról. Już dziewczynka osobowościowo kształtuje się jako kobieta, zaś chłopiec już potencjalnie jest mężczyzną. To wszystko czym oni w swej dojrzałości będą powinno być odpowiednio uwzględnione i ukierunkowane na tę ich kiedyś pełną osobowość jako kobiety i mężczyzny.

Fundamentem wychowawczej postawy obojga rodziców jest miłość, rozumiana na wszelkie możliwe sposoby, również ta ich wzajemna miłość wobec siebie, jak i ta ich miłość do dziecka. Można wtedy mówić o miłości rodzicielskiej i dzielić ją na: macierzyństwo (miłość matki) i ojcostwo (miłość ojca). Obie te miłości są od siebie różne i wymagają innych postaw rodzicielskich. Mimo to dziecku potrzebne są te dwa fronty wpływu, troski i oddania, ponieważ kształtują one jego osobowość, niezależnie czy będzie to chłopiec czy dziewczynka. „Dojrzała miłość rodzicielska powinna zawierać i łączyć w sobie miłość zarówno macierzyńską jak i ojcowską.”

Prawidłowe postawy rodzicielskie:

  1.  Postawa akceptacji dziecka (przyjęcie go takim jakie jest)
  2.  Postawa współdziałania z nim (zainteresowanie się i angażowanie w dziecko, w jego działania, uczucia i wolę)
  3.  Postawa kształtowania dziecka (stawianie na rozumną swobodę, uznanie praw)

Nieprawidłowe postawy rodzicielskie:

  1.  Postawa nadmiernie chroniąca (nadopiekuńczość)
  2.  Postawa zbyt wymagająca (rygorystyczna)
  3.  Postawa unikająca (brak bliższych zainteresowań dzieckiem)
  4.  Postawa odtrącająca (emocjonalne odrzucenie dziecka, prowadzi ona do „sieroctwa społecznego we własnej rodzinie”)

Może wydawać się, że ojca charakteryzują postawy rygoryzmu, unikania dziecka, a matkę- postawa pełna akceptacji, nadopiekuńczość. Zawsze jednak można spotkać przykłady temu przeciwne.

Dorastanie do rodzicielstwa  jest całym, długim procesem uczenia się właściwych zachowań i reakcji wobec własnego dziecka. W konsekwencji rodzice wychowując dziecko wychowują również samych siebie. Nie wystarczy emocjonalnie kochać dziecka, trzeba je umieścić w „klimacie partnerskiej miłości”, ogarnąć je zainteresowaniem, troską, poszanowaniem i odpowiedzialnością.

Na dojrzałą miłość rodzicielską

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17.70 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!