plik docx

Psychologia ogólna - koncepcje/ściąga/podstawowe pojęcia

Psychologia – nauka o zachowaniu i procesach psychicznych, zajmująca się cechami psychicznymi czło-wieka i regulacją jego stosunki z otoczeniem. Za datę przełomową przyjmuje się rok 1879 – Wundt założył pierwsze laboratorium eksperymentalne (psychologia introspekcyjna-rozkładanie świadomości na atomy)-samoobserwacje. -Świadomość-przestrzeni, ciała, myśli. -Zachowanie- to proces psychiczny (obserwowalne nieobserwowalnego). -Obserwowalne-nieobserwowalne działania, wewnątrz subiektywne doświadczen...

plik

Psychologia ogólna - koncepcje/ściąga/podstawowe pojęcia

Psychologia – nauka o zachowaniu i procesach psychicznych, zajmująca się cechami psychicznymi czło-wieka i regulacją jego stosunki z otoczeniem. Za datę przełomową przyjmuje się rok 1879 – Wundt założył pierwsze laboratorium eksperymentalne (psychologia introspekcyjna-rozkładanie świadomości na atomy)-samoobserwacje. -Świadomość-przestrzeni, ciała, myśli. -Zachowanie- to proces psychiczny (obserwowalne nieobserwowalnego). -Obserwowalne-nieobserwowalne działania, wewnątrz subiektywne doświadczen...

plik docx

socjologia edukacji


Socjologia edukacji W 15 h

Dr hab. Waldemar Segiet  

Dyżur: budynek AB pokój 38 poniedziałek 13-14.30 Środa 11.30-13  

Zaliczenie egzamin pisemny pytania otwarte pytania typu jak myślisz

Wpisuje wszystkie oceny do usosa daje 2 tyg na poprawe ocen ustnie i wtedy zamienia się 2 na 3 lub 4 gdy po 2 tygodniac...

plik doc

Esej - proces uczenia się

Uczenie się w strategiach Arendsa. esej.
Czy powinniśmy planować własny proces uczenia się? Oczywiście, że tak! Rozpoczęcie uczenia się przed ważnym egzaminem jest bardzo często przekładane, aż bywa za późno i wtedy… No właśnie - co wtedy? Z własnego doświadczenia wiem, że, aby perfekcyjnie przygotować się do procesu uczenia się, muszę podjąć odpowiednie kroki, które mi to ułatwią, a zarazem przyspieszą i umilą przebieg nauki. A więc! Pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jak naukę odkładała...

plik doc

zabawa pojęcie

Opis pojęcia "zabawa"
ZABAWA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU DZIECKA           1.      Co to jest zabawa?        Pojęcie - „zabawy” było  różnie rozumiane u różnych narodów. Grecy określali tym słowem działanie właściwe dzieciom, wyrażające przede wszystkim to, co obecnie określane jest jako „dziecinada”. U Żydów pojęcie to odpowiadało dowcipowi. Rzymianie słowem ludo określali radość i uciechę. Po pewnym czasie w językach europejskic...