ikona pliku doc

Pedagogika humanistyczna rozumiana jako propozycja psychologiczna notatki

esej pedagogiczny\"Pedagogika humanistyczna rozumiana jako propozycja psychologiczna\"


  263 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 263
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 30.00 kB.


Pedagogika humanistyczna rozumiana jako propozycja psychologiczna. Jej terapeutyczny wymiar i krytyka. Zaplecze filozoficzne koncepcji.
Pedagogika humanistyczna Zakłada,że człowiek rozwija się samoistnie ,jego naturalnym dążeniem jest dążenie do aktualizacji wrodzonego potencjału człowieka. Człowiek jest podmiotem działania odpowiedzialnym za kierowaniem swoim życiem i zdolnym do decydowania o swoim własnym losie. Dlatego odrzuca się tu wszelkie próby degradowania człowieka do roli przedmiotu . Każdy człowiek ma zatem prawo i obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za własny rozwój oraz aktualizowanie drzemiących w nim możliwości .Wychowanie ,więc jest tylko wspomaganiem wychowanków w ich naturalnym rozwoju..W Polsce pedagogika ta reprezentowana jest przez B. Suchodolskiego i Irenę Wojnar. Jej podstawę stanowi kultura jako świat ducha i wartości w kształtowaniu humanistycznego rozwoju świata i człowieka. Koncepcja Suchodolskiego mówi o tym, że człowiek jest taki jaki jest świat. Pragnieniem człowieka jest być w świecie - co oznacza działanie i osiąganie sukcesów.Pedagogika humanistyczna nawiązuje do psychologii humanistycznej,która powstała w opozycji wobec psychoanalizy,behawioryzmu i pozytywizmu. Psychologia humanistyczna jest zwana także psychologią ‘ja”Przedmiotem psychologii humanistycznej jest osoba ludzka, pojmowana jako aktualizacja i potencjalność. W naturalnych warunkach jednostka i świat tworzą jednolity system. Jednak w rzeczywistości osoba nie zawsze może rozwijać się jako harmonijna całość , nie może żyć w zgodzie ze swoją naturą. Często powstają sprzeczności i konflikty między różnorodnymi rolami pełnionymi przez człowieka, między jego autentycznym „ja” a wymaganiami stawianymi przez innych.Psychologię humanistyczną cechuje :stawianie na pierwszym miejscu tego tego,co ma znaczenie dla człowieka,zainteresowanie człowiekiem .Punktem wyjścia jest tożsamość jedno
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 30.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!