plik docx

wierszyk o relacjach rodzinnych


MAMA Jola, lat 40. Urzędniczka z wyższym wykształceniem. Zainteresowania: kuchnia włoska, szydełkowanie. TATO Gabriel, lat 43. Zawodowy kierowca tria, wykształcenie zawodowe. Zainteresowania: sport (mecze piłki nożnej), rockowa muzyka. DZIECKO Paulina, lat 12. Uczy się w szkole podstawowej. Zainteresowania: instagram, facebook, snapchat, moda, kosmetyki. BABCIA Patrycja, lat 64. Emerytowana krawcowa z wykształceniem zawodowym. Zainteresowania: rozwiązywanie krzyżówek, tu...

plik docx

Nasz autyzm - analiza filmu

analiza filmu nasz autyzm
"Nasz autyzm" Objawy autystyczne: Filip:     odpychał się w trakcie karmienia piersią     później siadał, mniej się ruszał     wącha kwiaty i obserwuje je wąchając również dłonie, bawi się butelką (nie patrząc na nią)     specyficzne ułożenie rąk     niezgrabne ruchy     niewyraźna mowa     poklepywanie po głowie     przed 3 rokiem mówił pojedyncze słowa, gdy skończył...

plik doc

KOMPENDIUM WIEDZY Z PEDAGOGIKI

nauki związane z pedagogiką
1. Dyscypliny pedagogiczne pedagogika ogólna - (ujmuje człowieka jako funkcjonalną całość) teoria wychowania - (moralnego, społecznego, fizycznego, estetycznego) dydaktyka (ogólna i szczegółowa) - (teoria kształcenia) pedagogika specjalna (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, pedagogika terapeutyczna, pedagogika resocjalizacyjna) andragogika - (teoria oświaty dorosłych); pedeutologia - (nauka dotycząca nauczyciela); teoria systemów oświa...

plik docx

historia wychowania


HISTORIA WYCHOWANIA     Oświata w wiekach średnich     Karol Wielki i jego podejście do oświaty     miał sprawować władzę kościół nad oświatą     oświata jako konieczność rozwoju świata     konieczna edukacja     sam uczył się: łowiectwa, muzyki, 7 sztuk wyzwolonych     szkoła pałacowa: jego córki i dwór nauczał Alkwin     7 sztuk wyzwolonych     trivium – gramatyka, retoryka (czyt...

plik odt

dziecko jako praktykant- wstępLew Wygotski, wybitny rosyjski psycholog, mimo krótkiego życia dokonał przełomu w psychologii rozwojowej. Jego teoria do dziś inspiruje psychologów na całym świecie, choć przez ponad dwadzieścia lat jego prace były zakazane w stalinowskiej Rosji.
Dziś
prace Wygotskiego są jednym z ważniejszych źródeł inspiracji dla współczesnej psychologii rozwojowej.
Głębia i zak...

plik docx

indywidualizacja

indywidualizacja
    Indywidualizacja ze względu na nauczyciela     Indywidualizacja ze względu na ucznia     Różnicowanie kształcenia ze względu na cele i materiał     Sposoby indywidualizowania     Niebezpieczeństwo etykietowania     Podsumowanie Główny problem : Jak indywidualizować nauczanie i uczenie się w warunkach klasy szkolnej? Indywidualizacja kształcenia – w pedagogice indywidualizacja oznacza dostosowanie...

plik odt

cechy osobościowe nauczycielaW literaturze psychologicznej i pedagogicznej problem osobowości nauczyciela zajmuje wiele miejsca.
Jest to związane z tym, że zawód nauczyciela jest specyficznym zawodem, w którym najpełniej znajduje wyraz osobowość człowieka.
J.W. Dawid w słynnej rozprawie
„O duszy Nauczycielstwa
” przedstawił koncepcję idealnego obrazu nauczyciela, i jego cechę określaną jako ”miło"...

plik docx

Bezdomność - formy pomocy i wsparcia dla osób potrzebujących

Co to jest bezdomność - zbiór definicji oraz analiza problemu. Przedstawienie sposobów pomocy osobom potrzebujących wsparcia.

Bezdomnosć - formy pomocy i wsparcia dla osób osób potrzebujących Bezdomność to w dzisiejszych czasach problem, który dotyczy wszystkich krajów na świecie. Polska nie ma monopolu na bezdomność, nie mają go ani kraje bogate, ani biedne. Bezdomni żyją wszędzie. Najczęściej są postrzegani jako brudni, ś...